Lektorský tým Centra DOX


Darina Alster - vizuální umělkyně, pedagožka na gymnáziu, lektorka DOX,  publicistka (Tvar, A2larm, Denník Referendum)

Kateřina Borovičková - lektorka (DOX, Leica Gallery), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu, spolupráce s JSNS (tvorba výukových lekcí)

Veronika Čechová - lektorka (DOX), PR a produkce programů pro veřejnost (Společnost Jindřicha Chalupeckého)

Mariana Dočekalová - lektorka (DOX), pedagožka (CZŠL Don Bosco), vedoucí výtvarných kurzů pro spolek Bohnice žijí, býv. redaktorka časopisu HraNa, šéfredaktorka časopisu Kompot, redaktorka sešitu aktivit Dora a Rosa a jejich velké dobrodružství

Klára Domlátilová - lektorka (DOX, Galerie Rudolfinum a Národní galerie), členka platformy Máš umělecké střevo?

Jaroslava Hotovcová - lektorka (DOX)

Michal Kučerák - lektor (DOX), produkce a mediace umění

Alena Milevová - lektorka (DOX, Galerie Rudolfinum), malířka, ilustrátorka, členka tvůrčího studia Booknworms

Eliška Pýchová - lektorka (DOX, Národní galerie a Museum Kampa)

Jiří Raiterman - vzdělávací a rodinné programy (DOX), pedagog SUŠG Jihlava, člen platformy Máš umělecké střevo?, člen odborné rady ARTAMA - NIPOS

Kateřina Sušková - lektorka (DOX), ilustrátorka, učitelka kresby (ZUŠ), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu

Simona Svatošová - lektorka (DOX), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu

Monika Svobodová - lektorka (DOX), edukátorka v oblasti Umění a kultura, publicistka a redaktorka Literárně-kulturního časopisu H_aluze

Tereza Záchová - lektorka (DOX, MeetFactory), edukátorka, kurátorka galerie 35m 2 v Praze, zakladatelka galerie Buňka v Ústí nad Labem
DOX Prague, a.s