Lektorský tým Centra DOX


Darina Alster - vizuální umělkyně, pedagožka (AVU NM2), lektorka DOX,  publicistka (Tvar, A2larm, Denník Referendum)


Kateřina Borovičková - lektorka (DOX, Leica Gallery), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu, spolupráce s JSNS (tvorba výukových lekcí)  

  
Veronika Čechová - lektorka (DOX), PR a asistující kurátorka (Společnost Jindřicha Chalupeckého) 


Mariana Dočekalová - lektorka (DOX), vedoucí výtvarných kurzů pro spolek Bohnice žijí, býv. redaktorka časopisu HraNa, šéfredaktorka časopisu Kompot, redaktorka sešitu aktivit Dora a Rosa a jejich velké dobrodružství


Klára Domlátilová - lektorka (DOX, Národní galerie) a arteterapeutka


Tereza Havlovicová - lektorka (DOX, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), kurátorka, správkyně depozitáře umělce Pavla Brázdy


Jaroslava Hotovcová - lektorka (DOX) 


Monika Huynhová  - lektorka (DOX), edukátorka v oblasti Umění a kultura, publicistka a redaktorka Literárně-kulturního časopisu H_aluze


Dominika Knoblochová 
- lektorka (DOX), komunitní pracovnice a vedoucí volnočasových vzdělávacích aktivit (Člověk v tísni)


Michal Kučerák - lektor (DOX), produkce a mediace umění


Lucie Laitlová - lektorka (DOX), koordinátorka vzdělávacího projektu Jdi do sebe!, spoluzakladatelka iniciativy Kino otevřeno


Kristina Němcová - lektorka (DOX)


Václav Pata - lektor (DOX), člen kolektivu (KAV Ládví)


Eliška Pýchová - lektorka (DOX, Národní galerie a Museum Kampa) 


Jiří Raiterman - vzdělávací a rodinné programy (DOX), pedagog SUŠG Jihlava, člen platformy Máš umělecké střevo?, člen odborné rady ARTAMA - NIPOS 


Kateřina Sušková - lektorka (DOX), ilustrátorka, učitelka kresby (ZUŠ), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu 


Simona Svatošová - lektorka (DOX), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu 


Karolína Voleská - lektorka (DOX), performerka, tanečnice, studentka Fakulty umění a designu UJEP


Tereza Záchová - lektorka (DOX, MeetFactory), edukátorka, kurátorka galerie 35m 2 v Praze, zakladatelka galerie Buňka v Ústí nad Labem


Martin Závodský - lektor (DOX), student Pedagogické fakulty UK

DOX Prague, a.s