Reklama jako nástroj, média jako prostředek


Vzdělávací program Centra dokumentárního filmu je součástí nabídky vzdělávacích programů k výstavě DUŠE PENĚZ.

 

Vzdělávací program zaměřený na vliv a nástroje reklamy se věnuje fenoménu marketingu a PR. Na příkladu českého dokumentu Český sen (2004) budou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. Projekce nadčasového snímku dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy přináší jedinečné podněty pro živou diskuzi, tolik spojené s každodenní rutinou. Součástí lekce je také výklad o marketingových strategiích a možnostech využívání audiovizuálního média jako nástroje manipulace. 


Dokument Český sen velmi účinně demonstruje způsob práce s realitou a fikcí, zároveň vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. Získáte odpovědi na otázky jako například: Do jaké míry je možné a legální s lidmi ve jménu reklamy manipulovat? Co a kdy může přinést prozření z pastí marketingu? Proč si tvůrci snímku zvolili právě tuto cestu realizace?


Vzdělávací program je veden jako přednáška a projekce filmu Český sen (90 minut) s následnou diskuzí. Lze jej uskutečnit ve dvou variantách:

 

a) s hostem

Projekce a moderovaná diskuze probíhá za přítomnosti dokumentaristů Víta Klusáka nebo Filipa Remundy. Případně je možné přizvat i někoho z reklamní branže.

 

b) bez hosta

Projekci a diskusi vede lektor Mgr. Šimon Bauer (ředitel CDF, filmový a televizní teoretik).

Vhodné pro učitele OV/ZSV, VV, ČJ, mediální výchovy


Délka programu: 120 – 150 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (8. a 9. ročník) a SŠ, zájmové skupiny 


Kapacita programu: 12 – 40 osob


Cena za program při variantě a) s hostem: 2300 Kč/skupina (v ceně je zahrnut honorář pro hosta, moderátora a práva k filmu)


Cena za program při variantě b) bez hosta: 1400 Kč/skupina (v ceně je zahrnut honorář pro lektora a práva k filmu)


Vzdělávací program pořádá Centrum dokumentárního filmu a je třeba ho objednat alespoň 3 týdny před požadovaným termínem.


CDF je součástí MFDF Jihlava, který letos probíhá od 27. 10. do 1. 11. 2015.

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104Projekt Skvělý nový svět je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
 
DOX Prague, a.s