S kůží na trh

13. 9. 2019 - 10. 2. 2020

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě spisovatele a ilustrátora Petra Síse O létání a jiných snech


role „umělec“

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců, spisovatelů, skladatelů a dalších nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství. Reakce sice může trvat a být hodně rozdílná, ale originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.


Výstava spisovatele a ilustrátora Petra Síse je věnována tématu „svobody“ a výročí událostí roku 1989. Příběhy, které Petr Sís přenesl do svých knih, jsou takřka vždy o svobodě – o jejím hledání, ztrátě a především důležitostiScénografické řešení prostoru je inspirováno autorovými knihami a divák / čtenář, může při hledání svobody najít především sebe sama – čím víc hledá, tím víc je sám (spolu)autorem. A podpořit toto hledání je hlavní cíl programu k roli umělce: poodhalit své opravdové a tvůrčí já. 

 

Vzdělávací program obsahuje různé aktivity, komentáře, diskuse i kontemplaci ve výstavě – vše se závěrečnou reflexí. Jednotlivé části programu jsou přirozeně vyváženy a přizpůsobeny věku skupiny.

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, ČJ, OV/ZSV, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. a 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice 40 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma

Maximální počet studentů ve skupině je 25. Při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dvě - 2 paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina.


Vzdělávací program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.  

DOX Prague, a.s