Škola v DOXu / DOX ve škole - workshop II.

7. 11. 2014 od 10:00 do 14:00

Druhý workshop probíhající v rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole je zaměřen na problematiku vizuálních a mediálních stereotypů, se kterými je úzce propojeno i téma výchovy k demokracii. V tomto směru nabídne workshop rámcový úvodní seminář k tématu i vzdělávací program k výstavě This Place, která představí práci 12 světových fotografů.  


Projekt je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis.

Pedagogický workshop II.


Program:

 

9.30 – 10h


Registrace účastníků

 

10 – 11h


Fotografie a skutečnost místa


Jakým způsobem je fotografie obrazem reality a nakolik vytváří realitu samotnou? Úvodní seminář věnovaný médiu fotografie a její moci vytvářet vizuální stereotypy ukáže, nakolik praktiky masmédií napomáhají tvorbě zásadních společenských stereotypů. Nabídneme teoretický rámec s praktickými ukázkami, aneb základní východisko mediální výchovy.

 

11 – 11.30h


Občerstvení

 

11.30 – 13.15h


Fotografie a role umělce

 

Výstava This Place a fotografie v různých podobách. Umělecká, dokumentární fotografie nebo fotografie na sociálních sítích vytváří různé podoby skutečnosti. Jak moc si tuto „tvorbu skutečnosti“ uvědomujeme a jak si ji uvědomují naši žáci? Do jaké míry s ní umíme pracovat? Vzdělávací program k výstavě This Place se pokusí naši jistotu a samozřejmost fotografie ukázat z jiné strany.

 

13.15 – 14h


Evaluace workshopu a projektu Škola v DOXu / DOX ve škole


Závěrečné hodnocení a příklady dobré praxe.


Zaregistrujte se zde.


Kontakt: 

Lucie Laitlová

Email:  lucie@dox.cz

Tel: 776 302 003


 

Ve spolupráci s:
DOX Prague, a.s