Škola v DOXu / DOX ve škole


Projekt Škola v DOXu / DOX ve škole nabízí školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce na téma demokracie, občanství, lidská práva, společenské stereotypy a média. V rámci projektu máte možnost zúčastnit se 2 workshopů, které jsou vždy spojeny s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám metodické materiály k následné práci ve výuce a volný vstup pro školní skupinu na vzdělávací program. Těšíme se na zpětnou vazbu a případnou dlouhodobější spolupráci.

KOMU JE PROJEKT URČEN?


– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

– učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

 

PROJEKT OBSAHUJE:


Pedagogický workshop I (24. 4.) – metodika animačních programů Role (v) umění;  stereotypy a propaganda ve výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014.

Pedagogický workshop II (7. 11.) – metodika vzdělávacího programu, fotografie a mediální stereotypy ve výstavě This Place.

Zdarma 1 vzdělávací program pro školní skupinu pod vedením zkušených lektorů centra DOX.

– Závěrečné hodnotící setkání.

 

CO SE NAUČÍTE?


– Jak využít ve výuce nabídku galerijních animačních programů.

– Jak zapojit žáky a studenty do vzdělávacích aktivit k tématům historie, občanství, demokracie, lidských práv, společenských stereotypů a médií.

– Jak rozvíjet u žáků a studentů mediální gramotnost, kritické myšlení, kreativní přístup a aktivní občanství.

– Jak využít získané metodické materiály ve výuce.

 

CO SI ODNESETE?


– Metodický materiál a pracovní listy.

– 2 volné vstupenky na výstavu.

– Pozvánky na vernisáže.

– Katalog dle vlastního výběru.

 

Zaregistrujte se zde.


Podmínkou účasti je souhlas a podpora ředitele školy.

 

Kontakt:


Lucie Laitlová

Email:  lucie@dox.cz

Tel: 776 302 003

Výstavy:

 

Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014


14/02 – 19/05 2014


Válečná propaganda, střet ideologií totalitních režimů světových velmocí, ale i globální protestní hnutí posledních let nebo prezidentské volby v Čechách. Tato a mnohá další témata představuje výstava politického plakátu s názvem Plakát v souboji ideologií 1914– 2014. Výstava se na několika stovkách exponátů zapůjčených z českých i světových sbírek snaží ukázat součinnost média propagandy s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let.


Kurátor: Jaroslav Anděl

 

This Place


září 2014 – leden 2015


Výstava zachycuje Izrael pohledem dvanácti světově uznávaných fotografů, ke kterým patří i český fotograf Josef Koudelka. Originální tvůrčí vize jednotlivých fotografů vytvářejí různorodý a fragmentovaný obraz tohoto důležitého a výjimečného místa. Pro projekt byli vybráni umělci, kteří se prostřednictvím fotografie dotýkají základních otázek kultury, společnosti a vnitřního života jedince.

Projekt kurátora a fotografa Frederika Brennera, který je koncipován jako putovní výstava, bude slavnostně zahájen právě v Centru současného umění DOX. Po uvedení výstavy v dalších významných evropských galeriích bude představen v Izraeli a následně v U.S.A.


Autoři fotografií: Wendy Ewald, Martin Kollar, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress, Fazal Sheikh, Stephen Shore, Rosalind Solomon, Thomas Struth, Jeff Wall, Nick Waplington a  Frederic Brenner.

Ve spolupráci s:
DOX Prague, a.s