Umění v kapse

13. 9. 2019 - 10. 2. 2020

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě spisovatele a ilustrátora Petra Síse O létání a jiných snech


role „divák“

Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat? A kde se nachází hranice mezi dílem a jeho autorem? A kde je naopak hranice mezi uměleckým dílem a zúčastněným divákem? A hraje větší roli příběh samotného díla nebo životní příběh autora?


Přesvědčení, že divák a čtenář je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání: k pátrání po uměleckých dílech versus předmětech denní potřeby v prostoru galerie. Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření. A různé stopy směřují k poznání, že každý může „mít umění v kapse“ a že umění lze vytvořit i z obsahu vlastních kapes. 

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, ČJ, OV/ZSV, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice 40 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma

Maximální počet studentů ve skupině je 25. Při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dvě - 2 paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina.


Vzdělávací program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.  

DOX Prague, a.s