Úspěch pro každého žáka


Úspěch pro každého žáka je otevřená neformální síť organizací, jíž je Centrum současného umění DOX aktivní součástí. Společně se učíme rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole a v situaci neformálního vzdělavatele, kterým je centrum DOX, i v každém výstavním projektu a s každým důležitým tématem. Učíme se navzájem.


Jedním ze stěžejních výstupů iniciativy Úspěch pro každého žáka je každoroční konference ke vzdělávací politice. Záznamy z předchozích ročníků konference naleznete zde.
Vize

Každý žák denně zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě. Současné umění a umění vůbec inspiruje k naplňování vize ve všech směrech.

 

Naše cíle – Chceme se společně vytrvale učit


Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.

Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.

Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.

 

Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme


Vzájemný respekt a úcta.

Hodnoty soudržné demokratické společnosti.

Principy učení, práce a tvorby, které podporují vnitřní motivaci lidí.

Principy a formy dobrovolného vzájemného učení učitelů.

Osvědčené principy celoplošného zlepšování vzdělávacího systému.


Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

 

Naše aktivity


Hlásíme se k cílům a hodnotám vize – každý ve svých vlastních aktivitách a projektech.

Své aktivity a projekty vyhodnocujeme s ohledem na cíle a hodnoty vize.

Sdílíme konkrétní zkušenosti a společně se vzděláváme.

Účastníme se „páteřních aktivit“ (roční konference a setkání lídrů organizací).

Kdokoli z nás organizuje nové (i společné) projekty zaměřené na cíle vize.

 

Připojte se k nám!

DOX Prague, a.s