Farma v jeskyni: Odtržení/Disconnected

27. 5. - 28. 5. 2017

27. 5. 2017, 20:30h

28. 5. 2017, 19h 

Představení se koná v rámci festivalu PRAGUE NONVERBAL. 


Lístky jsou v prodeji přes GoOut.cz.

Přirozenost mě od počátku táhla mimo systém. Nakonec mě to přepralo: smiř se s tím. Tohle jsi ty.


Jsou odtrženi. Od „normální společnosti“, od nutného selhávání v každodenním souboji se „světem tam venku“. Uzavřeni do sebe, (ne)dobrovolně uvězněni ve svých bytech a pokojích, z nichž nevychází měsíce, roky, někdy i celá desetiletí. Jsou jich statisíce. V Japonsku, Brazílii, Skandinávii, v Čechách a v jiných částech světa. Generace v krizi? Nemoc současné společnosti? Hikikomori.


Multimediální scénická kompozice divadelního souboru Farma v jeskyni s názvem Odtržení/Disconnected je součástí širšího projektu zaměřeného na zkoumání fenoménu hikikomori (z japonštiny „odtržení“). Pohybuje na hranici mezi instalací a dokumentárním a fyzickým divadlem a kombinuje akci, video, text a živou hudbu. Inscenace vznikala přímo pro prostory DOXu a rozvíjí stejnojmennou uměleckou instalaci, která byla součástí výstavy Skvělý nový svět.

Japonský termín hikikomori je označení pro lidi, kteří se izolují od společnosti, v níž dále nedokážou fungovat. V extrémních případech  po celé roky nebo i desetiletí nevycházejí ze svého bytu nebo i jediného pokoje. Tento fenomén byl poprvé rozpoznán v Japonsku, kde se v současnosti počet hikikomori odhaduje na více než 1 milion osob, podobné případy však existují i v jiných částech světa. Odborníci tento jev zatím neumí zcela vysvětlit – někdy se o něm hovoří jako o „nemoci současné společnosti“.

Scénická kompozice Odtržení/Disconnected je založena na výzkumu, který členové souboru Farma v jeskyni realizovali v roce 2015 v Tokiu. S lidmi, kteří prošli stavem hikikomori, se setkávali osobně i prostřednictvím skype-rozhovorů a svoji zkušenost v nové inscenaci sdílí skrze silný vizuální zážitek komponující akci, video, text a živou hudbu.

Tvorba mezinárodně oceňovaného souboru Farma v jeskyni pod vedením režiséra a choreografa Viliama Dočolomanského je dlouhodobě založena na zkoumání „nepohodlných” témat současnosti, které pro tvůrce představuje nejen inspiraci k vytvoření díla, ale i cestu pro získávání přímé zkušenosti a platformu pro osobní rozvoj. Tvůrci se tak aktivně zapojují do dialogu o zkušenosti, kterou dosud neznali a sdílí ji prostřednictvím své práce dál.


Verze inscenace vznikla přímo pro prostory Centra DOX, kde 23. ledna 2016 proběhla pražská premiéra. Speciální verze inscenace byla uvedena v prosinci 2015 v prostoru DEPO v rámci projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015.


Koncept: Lucia Škandíková, Viliam Dočolomanský 


Režie, choreografie: Viliam Dočolomanský

Kapacita:
75 osob
DOX Prague, a.s