Jaká je vize Prahy? Mánes na vodě.

19. 11. 2015 od 19:00

V rámci 16. večera z pravidelného cyklu diskuzí Jaká je vize Prahy? promítneme dokument  Mánes na vodě  režiséra Vladimíra Škultétyho .

Jeho téma rozvinou v následné diskuzi hosté:

Vladimír Škultéty, režisér

Petr Koza , producent, BioArt Production

Jaroslav Vanča , dramaturg BioArt Production

Leoš Válka , ředitel Centra současného umění DOX

Moderuje:

Ivo Krátký , producent, BioArt Production

Film Mánes na vodě (2015, 52 min) propojuje historii budovy od jejího vzniku za první republiky po její nedávnou rekonstrukci. Významná galerie a společenské centrum v důsledku historických změn měnilo své využití podle kulturních potřeb a společenských podmínek té které doby.  Zrekonstruovaná forma budovy v současnosti znova hledá svůj obsah. Film kombinuje časosběrné sledování rekonstrukce s  množstvím archivních dokumentárních i hraných materiálů. Zaznamenává názory architektů, galeristů, umělců, kurátorů a dalších osob často spojených s architektonicky výjimečným Mánesem, který náleží k nejznámějším symbolům Prahy. Dokument vznikal od roku 2012, tedy od příprav rekonstrukce, až po jeho částečnou kolaudaci a zpřístupnění veřejnosti.


Film si udržel po celou dobu výroby svou absolutní nezávislost a autorský pohled tvůrců. Dlouhou dobu mohl vznikat díky finančnímu zajištění producenta Iva Krátkého z produkce Bio Art Production, koproducentem se posléze stala Česká televize a film podpořil také Magistrát hlavního města Prahy. Vladimír Škultéty v roce 2010 natočil společně s producentem Petrem Kozou dokument s názvem Longplay o designu obalů hudebních nosičů, za který obdrželi Cenu na filmovém festivalu Arts and Film v Telči.

Vstup: zdarma


Doporučená rezervace: rezervace@dox.cz