Jeden svět v DOXu - Barcamp

2. 3. od 10:00 - 3. 3. 2013 do 14:00

Speciální program k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs) vytvořený ve spolupráci Centra současného umění DOX a festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Nenávist a násilí se opět staly obecně přijatelnou odpovědí na určité společenské jevy. Patří mezi ně především soužití jedinců hlásících se k velkým skupinám s těmi, kdo jsou označováni za příslušníky menšin či alternativní životní styl, který sám dokáže vyprovokovat spoustu lidí. Domníváme se proto, že uzrál čas jasně vytyčit hranice lidské důstojnosti a ukázat, k čemu jejich překračování vede.

Určité skupiny vždy nebezpečně volaly po radikálních a jednoduchých řešeních. Naléhavost současné situace však tkví v tom, že nenávistnou rétoriku násilí přebírá i „přizpůsobivá“ část společnosti: naši sousedé, kolegové, přátelé, rodina. Na zdravé působení médií se bohužel nemůžeme spolehnout. Sami musíme hledat alternativní cesty, způsoby spolupráce a komunikace.


Jsme propojeni jako nikdy předtím: máme přístup k informacím, sami je vytváříme, můžeme a umíme je sdílet. Bavíme se, inspirujeme, komunikujeme a při tom všem spolupracujeme na odhalování nových kreativních řešení. Technické parametry dnešní doby by nám měly umožnit rychle a efektivně vybudovat společnost, v níž se problémy namísto nenávisti a diskriminace řeší obohacující diskusí.

Akce Jeden svět v DOXu - Barcamp tematicky navazuje na výstavu Krzysztofa Wodiczka a rozvíjí a diskutuje motivy strachu z nenávisti a vyčleňování minoritních skupin ze společnosti. Barcamp se uskuteční v předvečer zahájení festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2013, který se věnuje podobné tematice. Pořadatelé Centrum současného umění DOX a Jeden svět se propojili v zastřešujícím tématu barcampu:  

Naděje, kreativita a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti.

Cílem akce je vytvořit prostředí pro sdílení kreativních nápadů, strategií či praktických postupů a posílit tak dovednosti zástupců občanské společnosti a menšin. Chceme propojit různé okruhy odborníků, nadšenců, kreativců a inspirativních osobností z oblasti lidských práv, nových médií, umění i technologií. Je příležitostí pro všechny, kteří nechtějí jen přihlížet. Nabídne diskusi, praktické workshopy a inovativní nástroje, bude stavět na faktech a osobních zkušenostech jako protiváze nenávistné rétoriky postavené na smyšlenkách, dezinformacích a nenávisti.

Barcamp lze přirovnat ke konferenci, jejímiž organizátory jsou sami účastníci. Právě oni určují podobu celé události. Formou wiki navrhnou témata jednotlivých sekcí a workshopů a sami je pak během konference ve skupinách moderují. Organizátor barcampu pouze stanoví základní téma, prostor a podmínky pro účast.

Tento otevřený koncept původně vyrostl v oblasti technologických inovací.  Brzy se však stal vyhledávaným způsobem pořádání akcí v rozmanitých oblastech lidské činnosti, neboť na rozdíl od klasických konferencí nabízí větší možnost osobní účasti a interakce. Jednotlivé programové části obvykle běží souběžně. V každé skupině je určen zapisovatel, jehož výstup je pak sdílen na webu akce.

Barcamp diskutuje témata, jež si určují sami účastníci: Umění, média a jejich kreativní využití proti násilí a nenávisti, Média a jejich selhání, Datová žurnalistika či Komunikace ve veřejném prostoru.


Máte nápad či téma, které byste chtěli probrat, ale nebyla zatím vhodná příležitost či místo? V zájmu rozmanité diskuse budeme rádi, pokud své téma do Barcampu přihlásíte a přivedete si s sebou i část vlastního publika.


Témata bylo možné navrhovat do 10. 2. pod následujícím odkazem 


Průběžné aktualizace, informace k přihlášeným tématům a zajímavé odkazy sledujte na FB stránce projektu.


K účasti se můžete přihlásit do 28. února 2013 (pokud nebude kapacita vyčerpána dříve).

Kontakt na organizační tým: jedensvetvdoxu@gmail.com.


Sobotní program probíhá od 10 do 20.30h, nedělní program je otevřen od 10 do 15.30h.

Na jaká témata a hosty se můžete těšit?

Násilí z nenávisti? Pomáháme! / Klára Kalibová, In IUSTITIA
Násilí z nenávisti je celospolečenský problém. Jak se projevuje? Koho se nejvíce dotýká? Jak se případy v ČR řeší? Zda a jak je možné použít nástroje jako video a nová média k aktivismu v této oblasti. Těšíme se na vaše nápady a návrhy řešení problému, jak informovat o citlivých a "negativních" tématech.

Mladí po boku tolerance – „Galerie návratů“ / Základní škola M. C. Sklodowské
Žáci základní školy M. C. Sklodowské se vám svěří s tím, jak vznikla myšlenka realizace „Galerie návratů“a jaké mají plány, cíle a přání do budoucna.

Získávání, čištění a vizualizace dat / Petr Kočí, Adam Javůrek, Hospodářské noviny, IHNED.cz
Dvojice novinářů vám na příkladech z vlastní praxe předvede základní postupy při získávání a strojovém zpracování informací. Největší užitek z přednášky bude mít ten, kdo si na ni přinese vlastní počítač a vyzkouší si metody datové žurnalistiky s nimi.

Boj s větrnými mlýny nebo sociální začleňování v periferních regionech? / Ondřej Fábera, tajemník starosty obce Žlutice
Ondřej Fábera se s námi podělí o radosti z dosažených drobných úspěchů a strasti boje proti stereotypům a předsudkům v sociální práci, postavení světoběžníka a člověka původem z neziskovky v běžném lokálním úřednickém aparátu. Co se stane v Praze, když problémy ve Žluticích přestaneme řešit?

Architektura jako nástroj sociální in/exkluze / Osamu Okamura, reSITE

Inkluzivní vzdělání jako prevence nesnášenlivosti
/ Petra Klingerová, Člověk v tísni
Nepotřebujeme nic „speciální“, „praktické“ nebo „zvláštní“, pokud má vzdělání patřit všem dětem. Norská metoda Grunnlaget jako prostředek pro základní vzdělání všech dětí bez rozdílu.


Kreativní prvky ve vzdělávání proti násilí a nenávistí (multikulturní výchova) / Marianna Sršňová Společnost pro kreativní vzdělávání
Kreativní vzdělávání využívá prvky umělecké tvorby v kontextu nejmodernějších edukačních trendů s kombinací nutného vzdělávacího kurikula. Workshop bude kombinací workshopu a diskuze, který se zaměří na využití kreativní metody tvorby komiksu v práci s dětmi cizinci.

Tenký led = nejlepší místo pro komunikaci nevládky / Jan Böhm, Kliktivisti.cz
Opusťte svou komfortní zónu a nevyhýbejte se diskusi s těmi, kteří vám nejsou nakloněni. Pojďme si ukázat, jak uspět v diskusi s veřejností, zejména v prostředí sociálních médií."

Současné umění vs. násilí z nenávisti / Lukáš Houdek, HateFree Culture
Jak může umění měnit postoje veřejnosti k menšinám a je možné zapojit umění do lidskoprávních kampaní? Jste aktivní na poli prosazování lidských práv nebo umělci, kteří se ve své tvorbě tímto tématem zabývají? Přijďte představit svou práci a vzájemně se propojit.

Korporátní svět versus neziskovky - konec předsudků v Čechách, redefinice dobrovolnictví
/ Adéla Jansová, Um sem um tam
Blázniví ekologové, nerozumní snílci či nudní kravaťáci. To jsou jen některé předsudky, které si o sobě navzájem myslí lidé z neziskového a korporátního světa. Co s tím a jak to může dopadnout, když se snažíme tyto dva mikrosvěty propojit?

Generation Next / Tomáš Botlík, Nenech s sebou zametat!
Dá se vůbec projít mládím v kyberprostoru bez násilí a ve zdraví? Kde je hranice mezi normalitou a hrozbou kyberprostoru? Jaké je právní zakotvení takových hranic v kyberprostoru?


Násilí a komunikace / Jana Luhanová, Mariana Krpálková, Zde jsou lvi
Je nenásilný dialog skutečně nejjednodušším, nejpříjemnějším a nejpřínosnějším řešením mezilidských konfliktů? Komplikují komunikaci společností vštípené koncepty dělící lidské bytosti na dobré a špatné, nadřízené a podřízené?  Za pomoci nástrojů, které přinesla Nenásilná komunikace Marshalla Rosenberga, se chceme pokusit odpovědět na některé z předchozích otázek.

Antropologie a neziskovky: životaschopné spojení?
/ Lukáš Hanus, Anthropictures
V zahraničí se sociální a kulturní antropologové účastní mnoha projektů jako výzkumníci, analytici, konzultanti nebo mediátoři. V tuzemském prostředí tomu tak není, což je například v oblasti sociální práce dáno legislativně. Je to tím, že antropologie je jen "blábolivá věda", která nemá co nabídnout, nebo spíše kvůli tomu, že její přístupy a metody nejsou v neziskovém sektoru příliš známé?
Ve spolupráci s festivalem Jeden svět 2013.
DOX Prague, a.s