Jeden svět v DOXu: Na divokém severu

6. 3. 2013 od 19:00

David Vondráček:  Na divokém severu (ČR, 2012, 52 min)

Filmová projekce následovaná diskuzí s režisérem

 

Témata aktuální výstavy Krzysztofa Wodiczka: Out/Inside(rs) a stejnojmenného českého projektu otevírají otázku strachu z přítomnosti odlišných jedinců a skupin ve společnosti, které často vedou k projevům nenávisti, agrese a nárůstu xenofobie vůči těmto obyvatelům. Jak připomíná projekt Out/Inside(rs), připravený umělcem s romskými dětmi ze severočeského Varnsdorfu speciálně pro českou výstavu, touha být součástí společnosti, být jí respektován a pro ni přínosný, je pevně zakotvena v každém z nás. Proč však někteří nedostávají šanci v sobě tuto touhu rozvinout, je v nich systematicky dušena či předem většinovou společností opomíjena?


Strach z nenávisti jako dominantní téma aktuální výstavy a českého projektu Out/Inside(rs) se proto stalo společným jmenovatelem letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a aktuální výstavou v centru DOX. Po společném projektu otevřené nekonference Jeden svět v DOXu – Barcamp, jež se koná první březnový víkend v prostorách centra DOX, rozvíjí festival Jeden svět a centrum DOX spolupráci také v rámci festivalových projekcí. V návaznosti na obsah českého uměleckého projektu Krzysztofa Wodiczka: Out/Inside(rs) uvádí společně také tematickou projekci dokumentu Na divokém severu (ČR, 2012, 52 min) režiséra Davida Vondráčka, který nezavírá oči před severočeskou realitou a silným tónem doplňuje výpovědi romských dětí v rámci výstavního projektu.


Po projekci následuje rozhovor s režisérem dokumentu Davidem Vondráčkem, držitelem Ceny české filmové kritiky 2012 za dokumentární film Láska v hrobě.


Projekci zároveň předchází krátký předfilm Rybolidi režiséra Rory Waudby-Tolleyho


Rybolidi (režie: Rory Waudby-Tolley VB, 2012, 2 min)


Mořští lidé žili původně v oceánu. Jenže ten byl už tak znečištěný, že ho museli opustit a vydat se na pevninu. Azyl jim nabídl premiér Velké Británie, ve které se však stali pro svou odlišnost obětí útoků a diskriminace. Krátký animovaný film vypráví o životě a útrapách těchto bytostí na souši, kde přežívají v nuzných podmínkách. Vtipné podobenství se jednoduchým způsobem dotýká obecného tématu odlišnosti a jejího přijímání. 


Na divokém severu (režie: David Vondráček, ČR, 2012, 52 min)


Film Na divokém severu režiséra Davida Vondráčka mapuje události v severních Čechách během jara a léta 2011. Sociální sonda o problematickém soužití většinových obyvatel s romskou menšinou popisuje historické události související s vyhnáním německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce a následným znovuosidlováním pohraničí. Tyto děje přímo či nepřímo předcházely neutěšenému stavu věcí, který na severu Čech panuje v současnosti. Kraj patřil na počátku dvacátého století k průmyslově nejvyspělejším koutům Evropy, o sto let později je bolavým místem na mapě České republiky - zejména kvůli nedostatku pracovních příležitostí, rostoucí a většinou neřešené kriminalitě a projevům rasové nesnášenlivosti. Mnoho z těch, kteří zde žijí, by rádo odešlo, nicméně jsou chyceni v pasti novodobého sociálního inženýrství a ekonomické závislosti na majetku.


Vstup: 60/40 Kč

Rezervace: trubacova@dox.cz


Ve spolupráci s festivalem Jeden svět 2013.
DOX Prague, a.s