Diskuze s Juhou Huuskonenem – Open Knowledge Festival

2. 11. 2012 od 18:00 do 19:00

Diskuse proběhne v anglickém jazyce. 

Diskuse s finským kurátorem, umělcem a odborníkem v oblasti práce s novými médii. Jaký je vztah umění a moderních technologií? A mohou virtuální nástroje pozitivně ovlivnit svět reálné politiky?


Juha Huuskonen je z hlavních organizátorů projektu Open Knowledge Festival, jehož první ročník se konal od 17. do 22. září letošního roku v Helsinkách za účasti více než 800 návštěvníků z celého světa. Open Knowledge Festival nabídl program ve formě přednášek, diskuzí, prezentací projektů a workshopů rozdělených do třinácti základních oblastí, mezi nimiž nechyběla témata jako otevřená demokracie, datová žurnalistika či nové způsoby vizualizace dat. Festival představil přední odborníky z oblastí společenských věd a nových technologií.


Více informací o festivalu na: okfestival.org


Juha Huuskonen (1974) žije a pracuje v Helsinkách. Vystudoval obor nových médií na technické a umělecké univerzitě. Založil a vede uměleckou organizaci Katastro.fi. V letech 2002 až 2010 byl ředitelem finského festivalu Pixelache, dlouhodobě tvořícího platformu pro propojení umění, vědy a občanského aktivismu. Kurátorsky se podílel na desítce uměleckých výstav a sám je držitelem několika ocenění za práci v oblasti designu komunikačních rozhraní a softwaru. 

Více informací:


Na přednášku navázala konference Big Clean dne 3. 11. 2012.