Farma v jeskyni: Navždy spolu!

22. 5. - 23. 5. 2017

22. 5. 2017, 19h

23. 5. 2017, 19h


Vstupenky jsou v prodeji přes GoOut.cz.


Magda a Zuzanka sdílí své malé životy přes telefonické rozhovory. První nemůže být bez druhé, ta druhá je pohlcena jen sama sebou. Proč spolu vůbec ještě komunikují a co je vlastně spojuje? Fragmenty jejich absurdního vztahu se objevují v kaleidoskopu situací z jiných životů, žitých bez rozpoznání svého smyslu a směřování, mezi zábavou a bezmocí, narcismem a strachem ze smrti. Přítomnost střídá minulost, odmítání touha po blízkosti. Čas plyne, výtah jede nahoru a party musí někdy skončit. Zestárli jsme. Překvapuje nás to?
Inscenaci společně se seniory – neherci – vytvořily performerky Hana Varadzinová a Eliška Vavříková a samy v ní účinkují. Zapojení pražských seniorů bez jakékoli předchozí zkušenosti s profesionální tvorbou souboru fyzického divadla vedlo k vytvoření komunity, v níž  se vytratila mezigenerační propast ignorace a pohrdání, které staří lidé na sklonku svého života často pociťují. Alespoň v hranicích projektu se tak vytvořil model soužití bez diskriminace stáří, která je v dnešní společnosti až příliš běžná.

Navždy spolu! je třetí částí trilogie Noc ve městě, jež je zaměřena na odkrývání aktuálních témat, které společnost odmítá vidět. (První díl trilogie, inscenace Informátoři, měla premiéru v roce 2015; druhý díl, představení Odtržení, v roce 2016). Stejně jako předchozí části trilogie, je i Navždy spolu! mnohovrstevnatou jevištní kompozicí na hranicích žánrů pohybového divadla, videa a dokumentu.

Inscenace je součástí evropského projektu sociálního a komunitního divadla Caravan Next, částečně financovaného z prostředků programu EU Kreativní Evropa – www.caravanext.eu
Foto: Michal Hančovský
Farma v jeskyni

Tvorba mezinárodně oceňovaného souboru Farma v jeskyni pod vedením režiséra a choreografa Viliama Dočolomanského je dlouhodobě založena na zkoumání „nepohodlných” témat současnosti, které představují nejen inspiraci k vytvoření díla, ale i ojedinělý sociální a scénický výzkum a self-development.

Inscenace vznikla přímo pro prostory Centra DOX.
 
Vstupné:

260 Kč / základní vstupné
170 Kč / studenti, senioři, ZTP

Kapacita: 85 osob

Režie, choreografie: Viliam Dočolomanský


První uvedení | Work in Progress se uskutečnilo 22. 12. 2016

Preview |  29. 1. 2017, 19h

Premiéra | 20. 3. 2017, 19h

Podpora

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Norden – Nordic Culture Point, Státní fond kultury

Projekt je podpořen grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Činnost Farmy v jeskyni je podporována grantem hl.m. Prahy pro rok 2017 ve výši 2.500.000 Kč.
DOX Prague, a.s