Ukaž, napiš, zpropaguj - prezentace studentských prací a vyhlášení výherců soutěže

28. 1. 2013 od 18:00 do 20:00

Centrum současného umění DOX na konci listopadu roku 2012 představilo široké veřejnosti pod kurátorským vedením Jaroslava Anděla výstavu Kartografie naděje: Příběhy sociální změny. Výstava prezentující více než 30 umělců z celého světa nabízí různé pohledy na příběh současné krize západní společnosti. Rozdělení do čtyř tematických částí - změny, krize, protesty a sociální imaginace - sleduje různé narativy vypovídající o proměnách společnosti v oblasti ekonomie, ekologie, vzdělávání a sociální sounáležitosti. Přestože výstava vychází z bodu, v němž pojmenovává současný svět jako svět ve stavu krize, nepropadá skepsi a negativismu, ale naopak se snaží nacházet a nabízet inovativní řešení dnešních problémů.

Snaha o nalézání pozitivních řešení a impulzů v aktuální společnosti byla také motivací pro vznik soutěže Ukaž, napiš, zpropaguj, jež vyzvala studenty vysokých škol humanitních oborů k vypracování mediálního obrazu neziskových lokálních projektů. Soutěž vznikla ve spolupráci s Marketingovým institutem Vysoké školy ekonomické a za konzultací s odborníky z oblasti reklamy, médií, sociologie, umění a neziskového sektoru, kteří se stali porotci soutěže.
Smyslem soutěže bylo společné zamyšlení se nad významem zpravodajství při utváření obrazu o aktuálním společenském dění a probíhajících změnách, které vyznívá především negativně. Cílem soutěže bylo vytvoření vhodné koncepce tvorby mediálního obrazu projektů, které pozitivně mění tvář svého okolí, a o jejichž činnostech běžně média neinformují. Jaké jsou pro to důvody? A může šikovná mediální strategie takovéto fungování mediálního světa změnit?


Během slavnostního večera byly představeny nejzajímavější studentské projekty v kategoriích věnovaných rozvoji občanské společnosti a kulturním institucím a iniciativám.

Výherci soutěže se staly projekty:

Brno hraje na CITY + přílohy

Prague Activators

Studeo
Projekty hodnotí a nejzajímavější z nich vybírá porota, v níž zasedají:

Tomáš Poucha - spoluzakladatel Klubu MKTI, Savoir Faire
Denisa Kasl Kollmannová – pedagog PR a marketingová komunikace, FSV UK
Jaroslav Valůch - odborník v oblasti nových médií, spolupracovník
Člověka v tísni
Zdena Kolečková – proděkanka a umělkyně, UJEP
Jaroslav Anděl - umělecký ředitel a kurátor, Centrum současného umění DOX
Andrea Průchová - programový dramaturg, Centrum současného umění DOX
Tomáš Trampota – vedoucí IKSŽ, FSV UK
Helena Plívová - Managing Director, ConPro
Petr Uherka - pedagog, Vyšší odborná škola publicistiky
Michal Šimůnek - sociolog, Jihočeská univerzita
Vstup zdarma.
DOX Prague, a.s