Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

14. 2. - 19. 5. 2014

Výstava Plakát v souboji ideologií 1914 2014 odkazuje k známému výroku „the medium is the message“, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let.


Zatímco většinu 20. století charakterizovala soutěž dvou dominantních společenských systémů, kapitalismu a socialismu, dnešní situace je z tohoto hlediska méně přehledná. Současnou nejistotu ve společnosti provázejí pokusy politických oportunistů oživovat některé myšlenky ideologií minulosti, například rasismu a fašismu, nebo tendence státu potlačovat demokratické principy, například v jeho snaze sledovat a kontrolovat své občany. Média jsou hlavním prostředkem ke sdělování těchto poselství či metanarativů.

Výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014 se zaměřuje na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a je členěna do několika sekcí z historického hlediska. První tři sekce ukazují úzké sepětí válek s rozvojem národních států na jedné straně a se vznikem a upevněním komunistického systému po první a druhé světové válce na straně druhé. Další část se zaměřuje na období studené války a soutěž socialismu a kapitalismu, systémů reprezentovaných dvěma světovými velmocemi SSSR a USA. Sekce věnovaná období po roce 1989 zdůrazňuje specifika transformačního období 90. let včetně působení globalizačních procesů. Závěrečná část výstavy naznačuje, jak souvisí překotně vyvíjející se mediální sféra (multimédia a nová média) se současnými ideologickými střety a alternativami, neboli jak se uplatňuje součinnost média a poselství.


Kurátor: Jaroslav Anděl

Doprovodný program k výstavě:


6. 3. | 16 – 20h

postPOSTER – workshop s Vladimírem 518 (součást projektu Máš umělecké střevo?)

 

6. 3. | 18 – 19h

Speciální prohlídka výstavy pro pedagogy


10. 3. | 18h

Khaled Jarrar: "Upcycle the Wall"


13. 3. | 18h
Yossi Lemel: Plakát jako nástroj politického a sociálního aktivismu


14. 3. | 10 – 14h

Mapování společenských stereotypů I. – workshop pro pedagogy


20. 3. | 18 – 19h

Speciální prohlídka výstavy pro pedagogy


27. 3. | 18 – 19h

Speciální prohlídka výstavy s Ondřejem Cihlářem


29. 3. | 14 – 17h

Plakát? Neplač! – sobotní výtvarná dílna pro rodiny

 

3. 4. | 10 – 14h

Mapování společenských stereotypů II. – workshop pro pedagogy


10. 4. | 18h 

Komentovaná prohlídka výstavy s politologem a amerikanistou (FSV UK) Kryštofem Kozákem


26. 4. | 14 – 17h

Pohlednice z vězení – sobotní výtvarná dílna pro rodiny


7. 5. | 9.30 13.30h

Dějiny z plakátu  workshop pro pedagogy

 

10. 5. | 14 – 17h

Vem tátu do DOXu! – pravidelná výtvarná dílna nejen pro otce s dětmi


12. 5 | 18h

Plakát: masové medium nebo umění? – diskuze s německými designéry Klausem Staeckem a Sandy Kaltenbornem


19. 5. | 18h

Plakát v dobách revoluce 1989 a obnovy autoritářství – diskuze s maďarským umělcem Istvánem Oroszem


Komentované prohlídky výstavy s lektory centra DOX: 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 4. 5., 11. 5. (pro neslyšící), 18. 5. 2014.


Fotografie z vernisáže 13. 2. 2014.
Partneři výstavy:    
Mediální partner výstavy:
DOX Prague, a.s