Starost o architekturu – vyzvání Arché architektury do tance

8. 3. - 12. 3. 2017

Výstava Starost o architekturu – vyzvání Arché architektury do tance není pouhým přesunem architektonické expozice Pavilonu České a Slovenské republiky z 15. mezinárodní výstavy architektury v Benátkách do Centra DOX. Je v pravém slova smyslu re-instalací. Je nejen přeuspořádáním modelu a jedné instalační zdi s diagramy a obrazovými dokumenty. Je komplexnější. Některé komponenty, které byly v Benátkách jen textové a katalogové, se zde stávají součástí obrazového celku tak, jak to bylo původně zamýšleno.

Re-instalace rozvíjí a obohacuje také klíčovou linii tance o hudební a choreografické interpretace areálu Slovenské národní galerie  – jedné z nejvýznamnějších a současně nejkontroverznějších staveb druhé poloviny 20. století na Slovensku jejímž autorem je architekt Vladimír Dedečka. Zdůrazňuje a prohlubuje se tím smysl celé expozice, který spočívá v přesvědčení, že zápasy o tuto, stejně jako o jakoukoliv architekturu, není možné vybojovat ve střetech stoupenců a odpůrců architektury, ať se jedná o zástupce jakýchkoli táborů a pozic. Naopak zápasy je třeba proměnit v „tanec projektů“ a obnovu architektonické řeči, bez které by jakákoli starostlivost – včetně té památkářské – a jakéhokoliv obstarávaní nebyly ničím.

Právě starost o architekturu, o její „roztančení" – radostná architektura sama – může vlastními prostředky a tvůrčími postupy pomáhat řešit akutní problémy a vrátit otázky architektury do centra společenského zájmu. To je odkaz Dedečkova areálu a k tomu by mohla přispět i tato re-instalace.

Autoři projektu: Benjamin Bradňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Jan Studený, Marián Zervan

Doprovodný program:  

11. 3. 2017 | Auditorium  

14:00, 16:30, 17:00 

Choreografická interpretace
Farma v jeskyni Viliama Dočolomanského interpretuje areál Slovenské národní galerie na základě vystaveného fyzického modelu a návštěvy areálu v Bratislavě 10minutovou choreografickou skicou. 

Koncept: Viliam Dočolomanský, Monika Mitášová, Min Hieu Nguyen. Interpretace: Min Hieu Nguyen, Andrej Petrovič /tanec/ a Vít Halška /perkuse/. Projekt je realizován ve spolupráci s nadačním fondem Art-Now, ateliérem Petr Hájek ARCHITEKTI a Lenkou Flory.  

14:30 – 16:00 

Kulatý stůl na téma: Areál Slovenské národní galerie v Bratislavě jako projekt přístupu k architektuře 60. a 70. let v Československu  
Na panelu vystoupí: Rostislav Švácha (AVU Praha), Petr Kratochvíl (ČVUT Praha), Petr Hájek (ČVUT Praha, VŠVU Bratislava), Marian Zervan (VŠVU Bratislava, Trnavská univerzita v Trnavě), Monika Mitášová (Trnavská univerzita v Trnavě)  
  

12. 3. 2017 | Auditorium  


17:17

Hudební interpretace 
Pavel Fiedler interpretuje areál Slovenské národní galerie v Bratislavě na základě diagramu tance.
DOX Prague, a.s