Naše publikace

Centrum DOX k uspořádaným výstavám vydává obsáhlé katalogy, monografie i menší brožury. Publikace si můžete zakoupit v našem knihkupectví Bendox v prvním patře DOXu nebo v e-shopu.

Vanitas

Rozsáhlá publikace Vanitas v současném českém umění odráží stejnojmennou výstavu, která představila tvorbu více než šedesáti současných umělců a umělkyň. Ačkoli moderní společnost vědomí smrti a umírání vytlačila na okraj a udělala z nich tabu, v umělecké tvorbě zůstaly významným námětem. Poselství marnosti reprezentované zátiším s květinami či s lebkou zřetelně odráží obecnost svého odkazu a ukazuje se jako nadčasové i navýsost aktuální. Součástí katalogu je antologie básní, do níž přispěla i řada současných básníků, a teoretické reflexe, které napsali Jiřina Šiklová, Jiří Přibáň, Tomáš Hříbek a Tereza Matějčková. Grafickou úpravu knihy vytvořil Robert V. Novák.

editor Otto M. Urban; editorka básnické antologie Marie Iljašenko
vydáno v roce 2021
335 stran, česky nebo anglicky
1 750 Kč

ISBN: 978-80-87446-51-5 (české vydání)
ISBN: 978-80-87446-52-2 (anglické vydání)

O lásce

Katalog byl vydán při příležitosti výstavy O lásce Siegfrieda Herze. Siegfried Herz více než deset let tvoří v izolaci od okolního světa. Jeho někdy až nelítostně upřímná díla vypráví s hlubokým prožitkem a opravdovostí o bolestech a láskách, o snech  touhách. Autory textů jsou Siegfried Herz, Marek Škubal a Otto M. Urban.

editor Otto M. Urban
vydáno v roce 2021
220 stran, česky a anglicky
650 Kč

ISBN: 978-80-87446-50-8

CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ

Výstava CHIHULY – LIBENSKÝ – BRYCHTOVÁ  je nejen poctou dílu těchto tří významných umělců, ale poodhaluje i neobyčejný příběh vzájemného respektu, podpory a přátelství, které navzdory politickému režimu přetrvalo téměř padesát let. Autoři textů: Alena Adlerová, Jaroslava Brychtová, Thomas S. Buechner, Susanne K. Frantzová, Ron Glowen, Douglas Heller, Katya Heller, Dale Chihuly, Russel Johnson, Robert Kehlmann, Milena Klasová, Stanislav Libenský, Tina Oldknow, Charles Parriott, Paul N. Perrot, Sylva Petrová, Jaroslav Róna, Jiří Šetlík, Ivana Šrámková, Dana Zámečníková.

editor Jan Machonin
vydáno v roce 2018
119 stran, česky a anglicky
390 Kč

ISBN: 978-8087446-48-5

Duše peněz

Výstavní projekt Duše peněz se soustředil na peníze jako fenomén, jehož jsme všichni – dobrovolně nebo nedobrovolně – součástí. Zkoumal některé důsledky toho, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu. Autoři textů: Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Wolfgang Scheppe, Vít Macháček, Josef Švéda, Jaromír Šimáně, Jan Klesla, Boris Pavelec, Tomáš Kučera.

editoři Michaela Šilpochová a Leoš Válka
vydáno v roce 2016
188 stran, česky a anglicky
550 Kč

ISBN: 978-80-87446-44-7

Skvělý nový svět

Výstava Skvělý nový svět nabídla srovnání slavných dystopických vizí budoucnosti, jak je ve svých románech popsali Aldous Huxley (Brave New World), George Orwell (1984) a Ray Bradbury (Fahrenheit 451), se současnou společenskou situací. Tvorba více než dvou desítek umělců z celého světa, kteří se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a světa médií, má stejné varovné poselství. Odkazuje ovšem bohužel k budoucnosti, která už nastala… Autoři textů: Leoš Válka, Michaela Šilpochová, Lars Nesser, Patrik Ouředník, Jiří Přibáň.

editoři Michaela Šilpochová a Leoš Válka
vydáno v roce 2015
263 stran, česky a anglicky
800 Kč

ISBN: 978-80-87446-41-6

První linie

Výstava První linie připomněla 100 let od začátku první světové války. V monumentální site-specific instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských se střetly dvě bojové linie: zákopový val evokující „verdunský“ obranný systém z první světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. „kugelbunkrů“) z druhé světové války. Osudy, příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků první světové války představila druhá část výstavy. Fragmenty osobních příběhů veteránů byly objeveny v rámci příprav dokumentárního cyklu České televize Raport o Velké válce. Autoři textů: Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Michal Lalinský, Michaela Šilpochová, Pavel Štingl, Leoš Válka.

editorka Michaela Šilpochová
vydáno v roce 2014
64 stran, česky a anglicky
180 Kč

ISBN: 978-80-87446-36-2

Plakát v souboji ideologií 1914–2014

Záměrem výstavy Plakát v souboji ideologií 1914–2014 bylo z perspektivy současné společenské situace představit součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava se zaměřila na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a byla členěna do několika sekcí dle historického hlediska. Autoři textů: Jaroslav Anděl, David Crowley, Petr Drulák, Vladimíra Dvořáková, Ondřej Lánský, Lubomír Mlčoch, Claus Offe, Jacques Rupnik, Jan Sokol, Václav Umlauf a další.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2014
287 stran, česky nebo anglicky
600 Kč

ISBN: 978-80-8744-63-0

Mody demokracie

Katalog k výstavě Mody demokracie v osmi kapitolách seznamuje s uměleckými projekty z celého světa, které tvoří inspirativní i varovné příběhy demokracie odehrávající se na různých úrovních – od městské čtvrti, města, velkoměsta až po globální měřítko. Výstava, jejíž téma vychází z otázky, zda je tradiční podoba demokracie na ústupu, tak reaguje na masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských řežimů, které se v posledních letech čím dál tím víc vyskytují. Na výstavě jsou zastoupeni desítky umělců z pěti kontinentů jako například Harun Farocki, Paolo Cirio, Daniel Latorre, Todd Lester, z Čechů pak Jiří Černický, Michaela Thelenová, Zdena a Michal Kolečkovi a další.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2014
270 stran, česky nebo anglicky
390 Kč

ISBN: 978-80-87446-34-8

Jonas Mekas: …Pokračuji v cestě… Záblesky minulosti kolem…

Miniretrospektiva legendárního filmaře Jonase Mekase: …Pokračuji v cestě… Záblesky minulosti kolem… byla první obsáhlejší přehlídkou tohoto umělce v České republice a otevřela se měsíc po autorových devadesátých narozeninách. Výstava se soustředila na nedávnou umělcovu tvorbu a byla doplněna pěti speciálními projekcemi filmů, mezi nimiž byly i klasická díla jako Walden a Vzpomínky na cestu do Litvy, které vznikly před rokem 1989. Jádrem výstavy bylo Mekasovo poslední dílo Nepoužité záběry ze života šťastného muže a instalace práce nazvané Projekt 365 dní, kterou autor vytvořil pro internet v roce 2007.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2013
80 stran, česky a anglicky
220 Kč

ISBN: 978-80-87446-20-1

Karel Nepraš

Retrospektivní výstava nazvaná Karel Nepraš představila jednoho z mála předních českých umělců, kterým české muzejní a galerijní instituce dlužily reprezentativní výstavu a publikaci. Výstava mapovala Neprašovu sochařskou i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech a poskytla poprvé celkový pohled na dílo, bez něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 20. století nedovedeme představit. V expozici byla představena umělcova vrcholná díla i práce málo známé nebo zcela neznámé. Obsáhlá monografie nabízí podrobnou dokumentaci a texty řady autorů, kteří se umělcovým dílem zabývali.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2012
271 stran, česky nebo anglicky
590 Kč

ISBN: 97-88087-446-15-7

Amor Psýché Akce – Vídeň

Výstava ze sbírek vídeňského sběratele a galeristy Julia Hummela Amor Psýché Akce – Vídeň pořádaná na podzim 2012, představila umělecký směr zvaný vídeňský akcionismus, který bojoval v 60. letech 20. století za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci. Na výstavě byli zastoupeni umělci jako Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler, Adolf Frohner, Gerhard Rühm, Padhi Frieberger, Friederike Pezold, Peter Weibel, Christian Ludwig Attersee a další.

editoři Julius Hummel, Silvia Jaklitsch, Barbara ToiflKarin Friesenbichler
vydáno v roce 2012
349 stran, česky, německy, anglicky
590 Kč

ISBN: 978-80-87446-17-1

Luciferův efekt: Střetnutí se zlem

Výstava Luciferův efekt: Střetnutí se zlem byla inspirována stejnojmennou knihou předního amerického psychologa Philipa Zimbarda, která se zabývá překvapivou snadností, s níž jsme schopni páchat zlo. Jak lehké je člověka přimět k morálnímu selhání potvrzují legendární experimenty sociální psychologie, které se uskutečnily na amerických univerzitách v 60. a 70. letech 20. století a jejichž umělecké rekonstrukce v dílech Roda Dickinsona a Artura Zmijewského vytvořily úvodní část výstavy. Výstava představila díla mezinárodních umělců a uměleckých skupin jako jsou Hans Haacke, Jenny Holzer, Harun Farocki, Antoni Muntadas, bureau d’études, Magdalena Jetelová či Pode Bal.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2011
235 stran, česky a anglicky
550 Kč

ISBN: 978-80-87446-12-6

Martin Parr: Assorted Cocktail

Katalog byl vydaný u příležitosti výstavy Martin Parr: Assorted Cocktail, významného britského dokumentárního fotografa Martina Parra, člena prestižní agentury Magnum Photos, jednoho z nejvíce respektovaných současných tvůrců, který ovlivnil celou generaci fotografů. Pražskou výstavu doplňovala také ukázka z jeho obsáhlé sbírky objektů a kuriozit reflektujících politické a sociální události – konvičkou ve tvaru hlavy Margaret Thatcherové, přes hodinky se Saddámem Husajnem až po toaletní papír s Bin Ládinem.

editorka Irena Šorfová
vydáno v roce 2011
73 stran, česky a anglicky
190 Kč

ISBN: 97-88087-446-06-5

32 kamenů: Umění šachu

Publikace je překladem původního islandsko-anglického vydání katalogu k výstavě Skáklist: 32 Pieces; The Art of Chess. Výstava Umění šachu v DOXu představovala patnáct šachových souprav, které exkluzivně na zakázku vytvořili: Maurizio Cattelan, Jake a Dinos Chapmanovi, Oliver Clegg, Tracey Emin, Tom Friedman, Paul Fryer, Damien Hirst, Barbara Kruger, Yayoi Kusama, Paul McCarthy, Alastair Mackie, Matthew Ronay, Tunga, Gavin Turk a Rachel Whiteread. Každá souprava je osobitá pojetím i použitím materiálu a ukazuje, že tato hra ani v našem století nepozbyla nic ze své přitažlivosti, a že dál zůstává skvělým prostředkem uměleckého projevu.

editor Mark Sanders
vydáno v roce 2010
48 stran, česky
100 Kč

ISBN: 97-88090-421-38-7

Jan Kaplický – Vlastní cestou

Výstava Jan Kaplický – Vlastní cestou byla pro veřejnost otevřena ve dnech, kdy zároveň vstoupil do českých kin film o architektově životě režisérky Olgy Špátové. Záměrem výstavy bylo představit osobnost a dílo Jana Kaplického v co nejširším uměleckém kontextu, od architektonických modelů přes šperky až po módu. Koncept výstavy byl pojat jako cesta časem a na ploše více než 700 m2 byl vytvořen monumentální prostorový labyrint nesoucí stovky metrů grafických instalací dokumentujících většinu projektů Jana Kaplického a jeho studia FUTURE SYSTEMS. Vystaveno bylo rovněž 60 architektonických a vývojových modelů na stolech speciálně navržených pro tuto výstavu. Autoři textů Deyan Sudjic a Eva Jiřičná.

vydáno v roce 2010
38 stran, česky a anglicky
300 Kč

ISBN: 978-80-904213-9-4

Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Manop, poslední první

Výstavní projekt Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Manop, poslední první byl inspirovaný jejich opakovanými cestami na Západní Papuu a setkáními s domorodými kmeny žijícími v pralese. Výstava představila velkoformátové fotografie Šlapetové v konfrontaci se sérií Rittsteinových soch nazvanou Les. Autoři textů: Jaroslav Anděl a Petr Wittlich.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2009
47 stran, česky a anglicky
150 Kč

ISBN: 978-80-904213-2-5

Chelsea Hotel: Přízraky bohémy /
Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř

Publikace byla vydána k výstavě Chelsea Hotel: Přízraky bohémy a k souvisejícímu fotografickému projektu Julie Calfee: Chelsea Hotel zevnitř. Výstava Přízraky bohémy se soustředila na tři klíčové autory spjaté s tímto legendárním místem – Harryho Smithe, Andy Warhola a Roberta Mapplethorpa a vyzdvihovala zásadní význam bohémy pro moderní kulturu i otázky po jejím smyslu v době, kdy se hovoří o zániku bohémství. Chelsea Hotel zevnitř představil jedinečný soubor fotografií Julie Calfee, jež v hotelu žila čtyři roky, a podařilo se jí vytvořit jeden z nejautentičtějších portrétů hotelu. Autoři textů: Jaroslav Anděl, Victor Bockris, Jonas Mekas, Sherrill Tippins

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2009
144 stran, česky a anglicky
250 Kč

ISBN: 97-88090-421-35-6

Vítejte v kapitalismu!

Nejrozsáhlejší expozice španělského malíře José-Maríi Cana Vítejte v kapitalismu!, jež svůj název propůjčila inaugurační výstavě Centra DOX, svým tématem zároveň vytvořila pro otevření centra pregnantní kontext, jímž je spojení umění se světem médií a kapitálu. Autoři textů: Jaroslav Anděl, Brook L. McGowan, Peter Suchin.

editor Jaroslav Anděl
vydáno v roce 2008
379 stran, česky a anglicky
1 290 Kč

ISBN: 978-80-904213-1-8