Výstava Funny Games s díly Alexandera Tineie

Kontakt pro média

Karolína Kočí
+420 777 870 219
karolina.koci@dox.cz

Lidské tělo coby alfa i omega obrazu. Výstava Funny Games představuje dílo moldavského malíře Alexandera Tineie. Jednotlivá díla, monumentální i malé formáty, jsou střípky velkolepé mozaiky lidského života. Malba je jeho způsobem chápání okolního světa i života. Inspiraci nachází v  každodennosti, v nalezených fotografiích a v jejich tajuplné banalitě. Autorovy obrazy mají silně existencialistický charakter, postavy jsou většinou osamocené či zhroucené, okolní atmosféra dojem jen umocňuje, pomalovaná a obnažená těla působí křehce a zranitelně. V tématech se stále vrací k základním otázkám smyslu lidského bytí, k nejhlubším končinám, kde vládne temnota nepoznaného i světlo viděného. Tineiovy malby jsou velice osobní výpovědí o okolním světě a o hledání Boha v nepatrnosti života.

Cesta malíře Alexandera Tineie na současnou uměleckou mapu Evropy nebyla přímočará. Tinei se narodil v roce 1967 v malém moldavském městečku Causeni. Čekala jej dlouhá cesta z periferie blíže do měst, později až do maďarské Budapešti. Téměř po dvě desetiletí patří mezi významné představitele evropské malby. Svou tvorbu představil v desítkách sólových i skupinových projektů. Funny Games v Centru současného umění DOX je jeho zatím nejrozsáhlejší samostatnou výstavou.

4. 11. 2022 – 19. 3. 2023

Kurátor: Otto M. Urban

Video ke stažení

Fotografie ke stažení

Fotografie si můžete stáhnout jednotlivě nebo jako celou složku.