MICHAL CIMALA: Posun

21. 1. – 7. 3. 2011

Michal Cimala patří mezi výrazné postavy současné české výtvarné scény. Narodil se v roce 1975 v Havířově, absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru Kov a šperk pod vedením V. K. Nováka. V současné době působí jako asistent v ateliéru J. Róny na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2006 je členem vysočanského uskupení Trafačka. 

Pro Cimalovu tvorbu pohybující se na pomezí designu a volného umění je charakteristická široká škála výrazových prostředků. Zdrojem inspirace je pro něj městská poetika a industriální prostředí, ze kterého pochází: „Všechny ty zvuky a ruchy, které město vydává, chuť nebo pachuť jednotlivých čtvrtí – to mám hluboko v sobě.“ Ve svém díle propojuje prvky sochařství, průmyslových návrhů, malby, kresby a performance. Výstava v Centru současného umění DOX je výběrem z jeho alternativních hudebních objektů a cyklů kreseb.

Nástroje
Zájem o dynamické tvary a procesy přenáší Cimala především do svých objektů. Ve své tvorbě přešel postupně od hrubé industriální estetiky k plastům a plexisklu, což mu umožnilo rozvinout netradiční způsob zpracování průmyslového odpadu. Během stipendijního pobytu na Universität der Künst v Berlíně objevil nový materiál – žluté plynovodné potrubí z plastu. Sochařské experimenty s tímto materiálem podnítily vznik konceptu experimentálních hudebních nástrojů. Objekty postupně doplnil o struny a kytarové snímače a vizuální stránku svých sochařských kreací tak rozšířil o zvukové efekty. Vznikly bizarní, plně funkční futuristické vize hudebních nástrojů, které mimo jiné daly podnět k založení alternativní hudební formace Roxxxor Vysočany, působící v letech 2001 -2009. Kromě plastových hudebních objektu vytváří Cimala tzv. „Snowguitars“, baskytaryvyřezané ze snowboardových prken.

Kresby
Rozsáhlá instalace kreseb pokrývá období od roku1995 do roku 2010. Od počátečních klidných „situací“ Cimala nabírá na rychlosti a kreslířská zručnost i volba témat připomíná filmovou či popovou dynamiku. Témata „situace“, „sex, „stres“ či „outsiders“ mají přesvědčivost deníkového záznamu. Významnou část instalace tvoří skicy vývojových prototypů nejrůznějších aparátů a konstrukcí. V pracích na papíře používá Cimala mnoho technik od perokresby, přes kresbu fixem, po airbrush.

http://www.youtube.com/embed/uSdx9uCbtdQ
http://player.vimeo.com/video/18990035

http://player.vimeo.com/video/18991882