Vladimír Doležal: A najednou

3. – 30. 11. 2014

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička /​ Shelf.

Vernisáž: 3. 11. | 17.00h

Malíř a restaurátor Vladimír Doležal (1946) je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění v Praze, kde v 90. letech také vyučoval technologii malby, a na Miami University Ohio pak vedl kurzy práce s papírem. 

Východiskem jeho tvorby je klasická malba a kresba, ovšem od kořene proměněná, jak v rukopise – jeho postavy jsou radikálně zjednodušené, monumentální krajiny mají leccos společného s abstrakcí, tak ve formě a konceptu. Doležalovy práce překračují zažité představy o materiálu a především hranice vysokého a nízkého umění. Autor relativizuje a ruší vyzkoušené tvůrčí postupy. Jeho bytostnou metodou je apropriace, interpretace a parafráze, nikoli však známých uměleckých děl nebo dobře rozpoznatelných objektů popkulturního vizuálního prostředí, nýbrž pokleslých obrazů, s nimiž se setkáváme na reklamních letácích, v komerčních katalozích, stržených vrstvách plakátů atp.

Stejně tak Doležal pracuje s doslova odpadovým materiálem, jako jsou odstřižky plechu, rozbité bedýnky nebo třeba kávová sedlina. Vpouští do své tvorby to nejobyčejnější a nejošklivější ze světa, protože mezi smetím spatřil možnost krásy, kterou jemným nebo naopak radikálním uměleckým zásahem uvedl v život. Mezi masovou vizuální banalitou zahlédl smysl.

Mezi jeho často rozměrnými malbami, kolážemi a asamblážemi hrají důležitou roli také autorské knihy. Kniha, jako svého druhu gesamtkunstwerk a „sekvence prostor“, mu umožňuje konstruovat myšlenku v jejím průběhu, zachytit fáze i vedlejší cesty vizuálního uvažování, vytvořit objekt i příběh s různými náměty, ale vždy směřující k absolutnímu příběhu, k absolutnímu dílu.

Kniha A najednou, kterou v listopadu představí projekt Polička, zkoumá ve slovech i neslovně bytí člověka v čase a je jednou z Doležalových nejpropracovanějších knih.

Kurátorka: Lucie Rohanová