Škola v DOXu/
DOX ve škole 2020


10. 9. 2020, 14:00–19:00

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k projektu #DATAMAZE: Začarovaný kruh a k výstavě ULTRASUPERNATURAL

Vhodné zejména pro učitele předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

Jak se přihlásit? Prostřednictvím formuláře zde

Za kolik? Zdarma

Máte otázku? Kontaktujte Jiřího Raitermana na jiri@dox.cz nebo na 295 568 104

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Digitální svět nám sebou přináší nové problémy, ale také příležitosti. Na jedné straně nás vrhá do víru obsahu, ve kterém se jenom stěží orientujeme, ale na straně druhé nám zprostředkovává nástroje, díky kterým můžeme ozvláštňovat výuku a promlouvat k našim studentům pro ně bližším jazykem. Pedagogický workshop Vás seznámí s projektem #DATAMAZE: Začarovaný kruh, který zkoumá náš život v digitálním prostředí. A v druhé části se na naši realitu podíváme z úplně jiného úhlu díky výstavě ULTRASUPERNATURAL. Ta je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu umělecké dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, kteří spojili své osudy s jedním z posledních domorodých papuánských kmenů Yali Mek. Jejich umělecká metafora vyjadřuje zázrak setkání dvou rozdílných mentalit, což přináší v rámci workshopu mnoho otázek: proč a jak vzniká konkrétní záznam a jeho obsah, jakým způsobem a proč je momentálně prezentován a zda měl (nebo má) vliv na účastníky projektu.
 

PROGRAM

13.45–14 h | Registrace účastníků

14–16 h | Syntetická média – výzva pro ověřování původu a pravosti informací

V nedávné době jsme zaznamenali výrazný pokrok v rozvoji umělé inteligence – máme k dispozici nástroje schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenérie. Tyto nástroje zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Jaké postupy budeme muset používat při práci s prameny v budoucnu? Případy synteticky vytvořených videí politiků, kteří přesvědčivě říkají věci, které nikdy neřekli, nebo fotorealistická databáze tváří lidí, kteří nikdy neexistovali, vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují tak výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. Prostřednictvím tohoto workshopu se kromě vhledu do této problematiky seznámíme také s aktuálně nejvíce dostupnými nástroji na generování syntetického vizuálního obsahu a v praxi si vyzkoušíme možnosti, které nabízejí.

Program povede Lenka Hámošová a Michal Kučerák (DOX / #DATAMAZE).

16–16:30 | Občerstvení

16:30–18:30 | DJ Kurátor

Vzdělávací program k výstavě ULTRASUPERNATURAL si klade za cíl seznamovat žáky s rolí kurátora v provozu současného umění. Cílem autorů výstavy je zkoumat život domorodých kmenů a jejich kulturu uměleckou perspektivou. Neomezují se přitom vědeckou metodou charakteristickou pro antropologii a etnologii, ale hledají svůj vlastní jazyk - jazyk výtvarného umění. V umění jde i o objevování nového, nečekaného, zatím nepoznaného. Podobně jako při výpravě do neznámých končin. Je pak na každém objeviteli, co z těchto neznámých světů přiveze a s čím seznámí své okolí. Nebo naopak co zatají a ztratí se tak v zapomnění. Jeho volba, výběr určuje naše vnímání a nastavuje naše porozumění. Cílem programu DJ Kurátor je poukazovat na důležitost výběru a volby na pozadí výstavy, která nám ukazuje, jak důležité je rozumět vlastní historii, zvykům nejenom našich předků, nebo jak rozumět tomu, co nám připadá cizí a vzdálené. Budeme společně uvažovat o tom, co dělá kurátora kurátorem a cestovatele cestovatelem. V závěrečném workshopu si osvojíte jednoduché nástroje a prostředky pro názornou výuku témat mediální výchovy s přesahem do mnoha dalších předmětů.

Program povede Michal Kučerák (DOX).

18:30–19 h | Závěrečná diskuse a hodnocení s malým občerstvením

Společně budeme reflektovat podněty z workshopů a výstav a pokusíme se najít možnosti, jak s uvedeným pracovat dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Partner projektu