Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ  | pro min. 10 osob | vhodný doplněk výuky mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ

Jak dlouho trvá? 120 min 

Kolik stojí? 500 Kč/skupina
(800 Kč/skupina v cizím jazyce)
+ vstupné do expozice 60 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma  

Kolik osob? Minimálně 10, maximálně 25 | při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dva paralelní programy   

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Storno? Zrušení objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek 500 Kč

Widget CTA

Jak vypadá Vaše heslo? Kolik hesel reálně používáte? Co si myslíte o hesle nebo pinu "1234"? Tak jak si klíčem zamykáme svůj dům nebo byt, tak si heslem zamykáme svůj virtuální svět, chráníme jím svoji digitální identitu. Hesla jsou pro nás pomocníkem, který nám pomáhá schovat informace, které jsou pro nás důležité nebo ty, které potřebujeme ochránit před zrakem jiných lidí. Z pohledu informatiky se jedná o kód použitý pro ověření uživatele, který chce vstoupit do nějakého systému. Heslo je tedy tajemstvím, které by měla znát jenom osoba, jíž patří.  

Podle odborníků se blíží doba, kdy již hesla nebudeme potřebovat - ochranu naší digitální identity převezme biometrie - otisky prstů nebo sken očí/obličeje. I přesto si myslíme, že hesla tak rychle nezmizí a ještě nějakou dobu tady s námi budou. Proto je důležité o nich uvažovat a věnovat jim pozornost. Hesla nás mají chránit, ale špatná hesla nám můžou uškodit.  

Přijďte k nám se svými studenty sdílet to, jaká hesla používáte, kde jsou jejich silné a kde slabé stránky. Pobavíme se také o tom, co je podstatou hackerského myšlení nebo proč je stejně důležité uvažovat nad naší digitální identitou tak jako nad tou fyzickou. Bez zvyšování digitální gramotnosti je naše virtuální realita křehčí, než se z hlediska každodennosti zdá. Projekt Datového bludiště upozorňuje na budoucnost, kterou žijeme už nyní (ať už o tom víme, nebo ne).

Téma: heslo, bezpečnost, hacker, digitální identita

Vzdělávací program je součástí projektu #DATAMAZE

Partner projektu