DJ Kurátor

28. 10. 2016 - 13. 3. 2017

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě HAVEL


role „kurátor“

 

Postupy kurátorů můžou mít různé podoby. Někteří si nejdříve zvolí téma a následně k němu hledají umělce a jejich díla, z nichž pak komponují výstavu. Kurátor je mediátorem umění směrem k divákovi. Položme si otázku: Co můžou mít společné výstavy umění a masmédia? Masmédia pro nás vybírají zprávy z celého světa a de facto "kurátorují" náš přehled o aktuálním dění, tak jako se kurátor stará o náš přehled o současném umění. Média si pak v rámci trhu často pomáhají různými praktikami k tomu, aby se jejich produkty lépe prodávaly a byly úspěšné. Najdeme i v umění škálu od seriózních témat a zdrojů po bulvár? Co může mít společného výstava umění a masmédia?


Vzdělávací program DJ Kurátor pracuje s výstavou HAVEL, která zobrazuje momenty ze života bývalého prezidenta prostřednictvím fotografií a filmových záběrů od tří umělců. Cílem programu je žáky seznámit s rolí kurátora a zároveň překročit rámec výstavy samotné - uvažovat o tom, jak média pomáhají vytvářet příběhy a celebrity, o nichž píší a díky kterým se prodávají


Lidé touží být úspěšní; i v uměleckém provozu a častokrát za každou cenu, je proto nezbytné podrobovat informace, obrazy a zásadní zprávy o událostech a lidech kritickému zkoumání. Senzace nemusí nutně odpovídat skutečnosti. Kritické myšlení ve formě kritického čtení a dívaní se, které se snaží program DJ Kurátor rozvíjet, navede žáky k tomu uvědomovat si povahu takových zpráv tím nepřímějším způsobem: sami je budou vytvářet.


Pro učitele, kteří by měli zájem se dovědět o problematice více, doporučujeme dokument Starsuckers (2009).


Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a podle toho obsahuje výtvarné aktivity, reflektivní dialog, využití multimediální technologie a další.

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy

 

Délka programu: 90 - 120 min

 

Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 

 

Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

 

Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

 

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

PARTNER VÝSTAVY HAVEL:

  DĚKUJEME: