DJ Kurátor


Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě Duše peněz.


role „kurátor

 

Vliv obrazu a obrazových médií (fotografie, video, TV, počítače) na jednotlivce i celou společnost je ohromující. Jsou součástí našeho každodenního života, a ač se na první pohled pouze podílejí na dokumentaci skutečnosti, stejnou měrou ji také vytvářejí. Základem této „nové obrazové doby“ je digitální záznam zprostředkovaný počítačem – prvním metamédiem, které dokáže simulovat všechny ostatní média.
 
Kurátor je v uměleckém provozu tou postavou, která vytváří příběh umění – příběh obrazů. Vytváří souvislosti a generuje informace o dílech a jejich autorech. Z této pozice má velkou moc nad vyzněním celku i jednotlivých informací. Multimediální výstavní projekt Duše peněz zkoumá to, jak je dnešní svět důsledně kolonizován prostřednictvím současného ekonomického modelu, na kterém se podílejí v obrovské míře i všechna obrazová média. Pochopení této skutečnosti může výrazně ovlivnit naše každodenní fungování v dnešním světě.

Cílem vzdělávacího programu připraveného v rámci této výstavy je podívat se na současnou technologii a média jako na nástroj, který umožňuje kolektivní vytváření obrazu a vyprávění příběhů, ale i jejich manipulaci. V programu DJ Kurátor se s pomocí digitálních tabletů stanou žáci a studenti kurátory vlastního příběhu.

Vzdělávací program (a potřeba kritického myšlení jako východisko mediální výchovy) je přizpůsoben věku skupiny a podle toho obsahuje výtvarné aktivity, reflektivní dialog, využití multimediální technologie a další.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Exhibition Partners: