DJ KurátorVzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě SPORTU ZDAR!


role „kurátor“.

 

Naše každodennost je přesycena obrazy. Prostřednictvím obrazu a textu k nám proudí neustálý přísun nových informací. Už ani nepotřebujeme reálný zážitek, osobní zkušenost. Stačí nám zprostředkování. Ideálně obrazem. Kvalita i kvantita obrazů se zvyšuje. Ale co jejich vztah ke skutečnosti a schopnost o ní vypovídat? Jaký je vztah obrazů a sportu, obrazů a sportovců? V první řadě nemluvíme jenom o mediálním obraze jako o souhrnu všech informací, které se o nějaké osobě nebo události objeví ve sdělovacích prostředcích. Řeč je o sportu a o tom, jak jednotlivá média budují jeho obraz; jak se ze sportovců stávají mediální hvězdy; jak a kdy sport prožíváme či neprožíváme.


Umělci, na rozdíl od médií, nemusí zobrazovat sport věrně, ale právě naopak - podle svého osobního přesvědčení. Média, tedy sdělovací prostředky, by měly dělat opak. Tato situace se ale často obrací. Cílem programu DJ Kurátor, který se snaží představit studentům a žákům roli kurátora v rámci galerijního provozu, je umožnit uvažovat o tom, jakým způsobem s námi obraz manipuluje (abychom si něco mysleli) a jak my můžeme manipulovat obrazem (a vytvářet tak nějaké sdělení)


Úkolem kurátora, na rozdíl od umělce, je tvořit výstavy jak s ohledem na svoje vlastní přesvědčení, tak realitu umělecké praxe. Díky roli kurátora a prostřednictvím výstavy SPORTU ZDAR! se žákům naskytne příležitost ocitnout se v poli mezi pohledem umělce a zprostředkovaným médiem.


Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a podle toho obsahuje výtvarné aktivity, reflektivní dialog, využití multimediální technologie a další.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104