Zavřete učebnice a otevřete se poznání

Projekty Centra DOX pro školní, rodinné i jiné skupiny otevírají cestu tvořivosti a umožňují setkání s jinakostí. Sdílený a reflektovaný zážitek někde mezi uměním a  každodenností.

Vzdělávejte se

V našich vzdělávacích programech se zhlédnou všichni, kdo se na současný svět nechtějí dívat jen z jednoho úhlu. Přijďte rozvíjet kritické myšlení a přicházet na nové způsoby, jak reflektovat současný svět.

V obvykle dvouhodinovém formátu se učíme vždy tak, abychom zhodnotili potenciál aktuálních výstav, témat a místa samotného.

#DATAMAZE: programy online

Jak posílit digitální a datovou gramotnost i v aktuální situaci, kdy jsme mnohem více online? Náš dlouhodobý projekt s názvem #DATAMAZE nabízí i online workshopy, v nichž se dozvíte třeba o digitální stopě, nativní reklamě nebo šifrování.

Hurá, chyba – program online

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Vzdělávací program využívá metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda.

PROGRAM: Pravda, nebo lež?

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL. Ocitli jste se někdy v momentu, kdy bylo až nemožné rozlišit mezi tím, co je skutečné a co vymyšlené? Jak rozumíme světu kolem nás? Dokážeme se v něm vyznat a porozumět mu?


S kůží na trh

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli umělce. Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Jinakost, její hodnota i ztráta jako důležité motivy výstavy a programu.


DJ Kurátor

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli kurátora poukazuje na důležitost výběru a volby – o čem informovat a co naopak (ne)vědomě zatajit. A s výstavou ukazuje také, jak důležité je rozumět vlastní historii, nebo tomu, co nám připadá cizí a vzdálené.


Umění v kapse

Program k výstavě ULTRASUPERNATURAL a roli diváka. Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří hlavní předpoklad k napínavému pátrání. A různé stopy směřují k poznání, že každý může být umělcem nebo minimálně „mít umění v kapse“.


Pohádka o továrně

Co se stane s věcmi, které přestaly sloužit svému účelu? A co teprve s takovou budovou? Jaké pro ni hledat uplatnění a máme ho vůbec hledat? Není jednodušší postavit novou budovu a tu starou srovnat se zemí?

Prostor k manipulaci

Každé místo, každá budova na nás působí. To, že o tom často ani nevíme, je jiný problém. Jak vnímáme budovu, ve které stojíme právě teď? Kdysi stará opuštěná továrna, nyní exkluzivní galerie.

Stav se

Domy a jejich příběhy jsou součástí našich životů a my se k tomu můžeme postavit (sednout, lehnout) různým způsobem. Proč je důležitá rozmanitost (nejen) v architektuře a jakou roli hrají osobnosti tvůrců?

Váháte, který program vybrat? Rádi vám pomůžeme 

Vzdělávejte

Pedagogové plní klíčovou úlohu při přenášení inspirativních podnětů a témat z Centra DOX do každodenní výuky ve škole. Proto několikrát ročně pořádáme pedagogické workshopy a nabízíme prostor pro různé vzdělávací konference.

Centrum DOX je jedním ze zakladatelů iniciativy Úspěch pro každého žáka, neformální sítě organizací, které se společně učí rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka (nejen) v každé škole.

Mapa společenských stereotypů

Navrhli jsme pro vás metodický interaktivní materiál, který pomáhá učitelům a žákům zorientovat se v nematerilních hodnotách.

Lektorský tým

Lektorky a lektoři Centra DOX mají přesah, díky kterému vám témata výstav ještě více přiblíží. Učíme se učit navzájem.

Jiří Raiterman | jiri@dox.cz  
vedoucí vzdělávacích a rodinných programů (DOX), učitel výtvarné přípravy na SŠ a VOŠ, člen platformy Máš umělecké střevo?

Lucie Laitlová | lucie@dox.cz
koordinátorka vzdělávacího projektu Jdi do sebe, lektorka (DOX), sociální sítě (DOXlab)

Michal Kučerák | michal@dox.cz
kurátor projektu #DATAMAZE a lektor (DOX), produkce a mediace umění

Veronika Čechová
lektorka (DOX), PR a asistující kurátorka (Společnost Jindřicha Chalupeckého)

Mariana Dočekalová
lektorka (DOX), vedoucí výtvarných kurzů pro spolek Bohnice žijí, bývalá redaktorka časopisu HraNa, šéfredaktorka časopisu Kompot, redaktorka sešitu aktivit Dora a Rosa a jejich velké dobrodružství

Klára Domlátilová
lektorka (DOX, Národní galerie) a arteterapeutka

Tereza Havlovicová
lektorka (DOX, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), kurátorka, správkyně depozitáře umělce Pavla Brázdy

Jaroslava Hotovcová
lektorka (DOX)

Monika Huynhová
lektorka (DOX), edukátorka v oblasti Umění a kultura, publicistka a redaktorka Literárně-kulturního časopisu H_aluze

Dominika Knoblochová
lektorka (DOX), komunitní pracovnice a vedoucí volnočasových vzdělávacích aktivit (Člověk v tísni)

Darina Alster
vizuální umělkyně, pedagožka (AVU NM2), lektorka (DOX), publicistka (Tvar, A2larm, Deník Referendum)

Eliška Pýchová
lektorka (DOX, Národní galerie a Museum Kampa)

Kateřina Sušková
lektorka (DOX), ilustrátorka, učitelka kresby (ZUŠ), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na základní škole

Simona Svatošová
lektorka (DOX), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu

Karolína Voleská
lektorka (DOX), performerka, tanečnice, studentka Fakulty umění a designu UJEP

Tereza Záchová
lektorka (DOX, MeetFactory), edukátorka, kurátorka galerie 35 m2 v Praze, zakladatelka galerie Buňka Ústí nad Labem

Martin Závodský
lektor (DOX), student Pedagogické fakulty UK

Kateřina Borovičková
lektorka (DOX, dříve Leica gallery), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu, příležitostná spoluautorka vzdělávacích lekcí JSNS, průvodkyně v lesní škole

Viktória Černegová
lektorka (DOX, MeetFactory), ilustrátorka, studentka Katedry genderových studií FHS UK, lektorka globální edukace (GLEN), učitelka výtvarné výchovy

Kristina Němcová
lektorka (DOX)

Václav Pata
lektor (DOX), člen kolektivu (KAV Ládví)

Návaznost vzdělávacích programů DOX   na Rámcové vzdělávací programy

Novinky pro pedagogy

Několikrát ročně vám dáme vědět o novinkách v našich vzdělávacích programech. Stačí zanechat váš e-mail.