Vzdělávání

DOX je institucí na pomezí umění a neumění se zájmem o svět kolem nás a prostorem k nahlédnutí na problémy naší společnosti z různých úhlů. V konkrétních programech a projektech pro všechny věkové skupiny rozvíjíme tvořivost, empatii a schopnost reflexe.
 

Vzdělávání pro všechny
bez rozdílu

Offline?
I online.

Váháte, který program vybrat? Rádi vám pomůžeme.

Monika Huynhová
rezervace vzdělávacích programů
skoly@dox.cz
+420 295 568 128

Prozkoumejte DOX
z různých úhlů. Objednejte si komentovanou prohlídku.

Zjistit více

Naše koncepce
vzdělávání

Koncepce vzdělávání Centra DOX vychází ze samotné myšlenky realizace instituce na pomezí umění a neumění – instituce, která se zajímá o svět kolem sebe, která se ho snaží komentovat, reflektovat a zkoumat. Její interdisciplinární povaha a multižánrovost umožňuje přistupovat k problémům naší společnosti a světa z různých úhlů pohledu. Tematické výstavy jako hlavní médium komunikace jsou rozhraním, které umožňuje rozvíjet různé aktivity napříč spektrem, konkrétními programy počínaje a dlouhodobými projekty konče. 

Zprostředkování

Jakákoliv komunikace a mediace je obsahem. Mediace umění výstavou a vzdělávací aktivitou se liší. Mediace vzděláváním nemá být privilegující, ale pomáhající, a to ve smyslu chápání a řešení změny jako motivace ke tvořivosti; nacházení svého místa ve světě.

Tvořivost

Rychlé proměny současného světa se nedají zcela předvídat. Tvořivost je zbraní proti strachu z budoucnosti. Tvořivost = zapojení se. Tomu odpovídá i proměna role diváka ve spolutvůrce díla. Interaktivita, vstoupení do hry – fyzické, mentální, duchovní.

Změna

Vnímání toho, co je a není umění, se mění. Tak jako se mění svět, společnost a její problémy. Změna dává zcela zásadní význam učení a výchově – s neustálou změnou je potřeba počítat a mít pro změnu otevřené „mentální okno“, mít kapacitu měnit nás samotné.

Reflexe

Nezajímá nás pasivní divák – přihlížející konzument, ale divák – student. Student se učí, hledá, je nedokonalý a stále na cestě poznání a objevování sebe sama. Nejde o estetizaci a mytizaci, ale o proces, zkušenost a zážitek. A reflexi.

Partner vzdělávání Centra DOX

Vzdělávání nám není FUK! Cesty ke změně hledá Festival umění a kreativity ve vzdělávání. 

Zjistit více

Lektorský tým


Lektorky a lektoři Centra DOX mají přesah, díky kterému vám témata výstav ještě více přiblíží. Učíme se učit navzájem.

Jiří Raiterman
jiri@dox.cz  
vedoucí vzdělávacích a rodinných programů (DOX), učitel výtvarné přípravy na SŠ a VOŠ, člen platformy Máš umělecké střevo?

Lucie Laitlová
lucie@dox.cz
koordinátorka vzdělávacího projektu Jdi do sebe, lektorka (DOX), sociální sítě (DOXlab)
 

Michal Kučerák
michal@dox.cz
kurátor projektu #Datamaze a lektor (DOX), produkce a mediace umění

 

Barbora Běhounková
lektorka (DOX), absolventka Akademie výtvarných umění, vedoucí výtvarných kurzů v Ateliéru pro radost

Kateřina Borovičková
lektorka (DOX), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu, průvodkyně v lesní škole

Veronika Čechová
lektorka (DOX), kurátorka (Společnost Jindřicha Chalupeckého, Galerie Entrance)

Viktória Krtička Černegová
lektorka (DOX), absolventka ateliéru ilustrace FUD, studentka FHS UK, absolventka cyklu globálního vzdělávání GLEN

Lucie Dacys
lektorka (DOX)

Tereza Dvořáková
lektorka (DOX), absolventka Školy architektury AVU, textilní designérka (vivat život) a vizuální umělkyně

Tereza Havlovicová
lektorka (DOX, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), kurátorka současného umění

Jaroslava Hotovcová
lektorka (DOX)

Tereza Hrdlička
lektorka (DOX), teoretička umění, překladatelka z italštiny, příležitostná účastnice uměleckých výzkumů

Monika Huynhová
lektorka (DOX)

Mája Chodaničová
lektorka (DOX)

Elizaveta Iskra
lektorka (DOX)

Aneta Jagschová
lektorka (DOX, NGP), studentka Pedf UK a FAMU

Dorota Jarošová
lektorka (DOX)

Anna Kaigorodova
lektorka (DOX)

Kateřina Křivánková
lektorka (DOX)

Michal Kučerák
kurátor projektu #Datamaze a lektor (DOX), produkce a mediace umění

Viktoria Mashchenko
lektorka (DOX)

Jana Polášková
lektorka (DOX)

Barbora Růžičková
lektorka (DOX), studentka FHS UK

Eliška Slováková
lektorka (DOX)

Kateřina Sušková
lektorka (DOX), ilustrátorka, učitelka kresby (ZUŠ), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění (ZŠ)

Lucie Špačková
lektorka (DOX)

Barbora Štýblová
lektorka (DOX), absolventka výtvarné výchovy a vizuální tvorby, studentka AVU, bývalá průvodkyně v lesní škole

Karolína Voleská
lektorka (DOX), vizuální umělkyně, studentka na katedře teorie a dějin umění UMPRUM