Co je DOX?

Největší nezávislá instituce zaměřená na současné umění v České republice, která se díky soukromé iniciativě otevřela veřejnosti v roce 2008. Bývalá továrna v pražských Holešovicích, která se stala příkladem špičkové současné architektury. Výstavní prostory, multifunkční sál DOX+, Vzducholoď Gulliver, design shop, knihkupectví a Archiv výtvarného umění. Program překračující žánry, kde umění, literatura, divadlo a hudba přetváří každodenní zkušenost. Prostor pro kritickou veřejnou diskuzi o zásadních tématech, která utvářejí náš svět. Přesvědčení, že věci lze dělat jinak. To vše je DOX.

Příběh Centra DOX

Poslání

Vytvořit prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech, kde vizuální umění, literatura, performing arts a další disciplíny umožňují kritický přístup k tzv. realitě dnešního světa.

Název DOX je odvozen z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Prostřednictvím výstav současného umění, představení a nejrůznějších akcí od diskusí, čtení, workshopů, přes koncerty a promítání filmů až po vzdělávací programy zpracovává DOX témata a problémy, které utvářejí dnešní svět. DOX je platforma pro společenské interakce, místo, kde umění proměňuje každodenní zkušenost.

Celý program

Lidé DOXu

Programové vedení


Leoš Válka
ředitel a zakladatel Centra současného umění DOX

Leoš Válka v roce 1981 odešel z tehdejšího Československa přes Rakousko do Austrálie, kde založil firmu specializující se na výškové práce s využitím horolezecké techniky. Roku 1996 se natrvalo vrátil do Prahy, kde pokračoval v podnikání v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho celoživotním zájmem je architektura a současné umění. Se svým obchodním partnerem Robertem Aafjesem inicioval a posléze s finanční pomocí dalších partnerů zrealizoval projekt výstavby největší soukromé výstavní instituce v ČR – Centra současného umění DOX – která se otevřela veřejnosti v říjnu 2008. Dnes v Centru DOX působí jako ředitel a předseda představenstva. V roce 2011 mu na základě nominace panem Václavem Havlem byla udělena Cena Ministerstva kultury ČR za dlouhodobý přínos a zásluhy v oblasti výtvarného umění. Od roku 2017 je nositelem titulu Mecenáš české kultury.


Michaela Šilpochová
umělecká ředitelka

Michaela Šilpochová vystudovala obor anglistika a amerikanistika se specializací na britskou literaturu na FF UK v Praze a na téže fakultě studovala také dějiny umění. Jejím hlavním zájmem je vztah mezi literaturou a vizuálním uměním. Je kurátorkou souborných i samostatných výstav, autorkou výstavních publikací a připravuje literární program pro prostor vzducholodi Gulliver, který rozvíjí témata výstavních projektů. Od roku 2019 je uměleckou ředitelkou Centra DOX a dramaturgicky zaštiťuje jeho celkové interdisciplinární zaměření. V roce 2021 pod jejím vedením DOX zařadil do svých vzdělávacích aktivit metodologii mezinárodního projektu Narrative 4 zaměřeného na rozvíjení empatie prostřednictvím sdílení příběhů. Je zakladatelkou mezioborového Festivalu umění, literatury a vzdělávání FALL.


Otto M. Urban
hlavní kurátor

Otto M. Urban, Ph.D., vystudoval dějiny umění a estetiku na katedře dějin umění FF UK v Praze, v roce 2000 tamtéž zakončil doktorské studium. Od počátku 90. let zabývá českým a světovým uměním z přelomu 19. a 20. století, zejména symbolismem a dekadencí, rovněž i uměním současným. V letech 1994–1999 působil v redakci časopisu Umění/ Art (ÚDU AV ČR). Od roku 1993 do roku 2013 externě přednášel dějiny českého moderního umění v různých akademických programech u nás i v USA. V letech 2010–2019 přednášel na AVU v Praze, v letech 2012–2016 zde byl vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Od roku 2017 byl kurátorem, v letech 2018–2019 pak ředitelem Sbírky umění 19. století a klasické moderny v Národní galerii Praha. Je autorem řady knih, monografií, kurátorem souborných i samostatných výstav. Hlavním kurátorem Centra DOX je od roku 2020.


Viliam Dočolomanský
programový ředitel pro živé umění

Viliam Dočolomanský vystudoval režii na JAMU v Brně, v roce 2004 absolvoval doktorandské studium na DAMU u prof. Jaroslava Vostrého. V letech 1995–2001 spolupracoval s Idou Kelarovou jako lektor v Mezinárodní škole pro lidský hlas. V roce 2002 založil mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni, kde dodnes působí jako umělecký ředitel. V současnosti uvádí inscenace Navždy spolu!, Informátoři a Útočiště. Kromě Farmy v jeskyni vedl Viliam Dočolomanský řadu divadelních projektů, workshopů a výzkumů v ČR i zahraničí, spolupracuje se zahraničními choreografy a režiséry. Publikuje v odborných časopisech a spolupracuje s Ústavem teorie scénické tvorby na DAMU. V roce 2018 se stal programovým ředitelem Centra DOX pro oblast živého umění. Součástí jeho práce je ovlivňování dramaturgie a umělecké strategie v oblastech hudby, tance, divadla a performance.


Akcionáři DOXu

Václav Dejčmar

Libor Winkler

Eduard Kučera

Chcete znát naši historii?
Stáhněte si výroční zprávy

Napsali o nás

Vybudování a činnost Centra současného umění DOX považuji za skvělé. Velmi se mi líbí odvážné záměry a progresivní výběr výstav. Mám dojem, že DOX se stává jednou z nejdůležitějších kulturních křižovatek v Praze.

Václav Havel, prezident ČR v letech 1993–2003

Likened to London's Tate Modern, the 67,000 square foot museum features exhibitions that explore the relationship between society and art. The new zeppelin space offers a chance for visitors to experience and discuss literary art, while being surrounded by a space that in and of itself is an artwork. 

Condé Nast Traveler, 2016

The huge object (The Gulliver Airship) appears to have landed on the roof of the DOX Centre for Contemporary Art in the Czech capital. The wooden and metal structure, envisioned as a home for literature, is another of the centre known for its challenging exhibitions and installations.

Daily Mail, 2016
DOX se v kurátorství vydal vlastním směrem – přesunul pozornost od estetiky a začal klást důraz na vyprovokování diskuse a na schopnost umění vyvolat změnu.

www.aestheticamagazine.com, 2016

If you want to explore the modern side to Prague, make sure to stop at the starkly industrial DOX Centre for Contemporary Art. Since its opening in 2008, this groundbreaking gallery marked the new beginning in the Czech cultural scene. 

The Sunday Telegraph, 2015 

DOX is a suberb asset for contemporary art in Prague and the current exhibitions are worth visiting to see how they explore the relationship between art and society. 

Ian Caldwell, architect, ianthearchitect.org, 2015 
The city’s significant establishment for contemporary art, the minimalist, concrete-and-glass DOX Centre is leading the vanguard in reasserting Prague’s claim to edgy culture. 

Prague Guide, Toucan Books, 2014 

Ce centre d’art contemporain – qui n’est pas sans rappeler le Palais de Tokyo à Paris ou le museumsquartier à Vienne – occupe une usine de 3000m2 très bien réhabilitée.

Tour Hebdo - Regard Sur La Ville-Prague, 2014

If art’s your thing, then I must beat you straight to DOX, Prague’s Tate Modern. 

Weheart.co.uk, 2013
DOX est l ’ambassade de l ’art contemporain a Prague.

Petit Futé, 2013

Nach fünf Jahren ist das Zentrum DOX für moderne Kunst, Architektur und Design zu einer der wichtigsten Adressen der tschechische Kulturszene geworden.

Prager Zeitung, 3. 10. 2013

El impresionante DOX, el mayor centro privado de arte contemporáneo de Praga es un espacio vital y moderno que alberga exposiciones temporales de artistas internacionales, así como varias terrazas, una tienda de diseño y un café divertido.

VIAJES, 2013
DOX je pro mě jedinečný fenomén. Vlastně teprve vznikem DOXu jsem pomalu začal věřit, že Praha se stane opravdu velkoměstem. Ten rozdíl mezi provincií a velkoměstem je otevřenost vůči modernímu umění.

Karel Schwarzenberg, přání k pátým narozeninám DOXu, 2013

Pražský DOX si už vytvořil v českém kulturním světě své pevné místo. Kromě otevřené platformy pro současné umění je stále více také prostorem společenské diskuse a kritiky.

EURO, Umění, architektura… a politika, 2012

Prostor DOXu a jeho expozice jsou inspirující a doufám, že budu mít možnost navštívit i budoucí výstavy.  

Susan Sarandon, 2012 
Monumentální komplex čistých linií a velkých prostor rozkládající se na 6 250 m2, jehož standard je srovnatelný s institucemi jako Kunstwerke v Berlíně nebo MoMa v New Yorku.

Prague Electronic Beats City Guide, 2011

Centrum současného umění DOX je úžasným důkazem rostoucího sebevědomí Holešovic … přinášejícím mimořádně rozsáhlý výstavní prostor obsahující celou škálu inspirativního současného umění a fotografie.

Lonely Planet – Czech &  Slovak Republic, 2010


At the heart of the Holešovice neighborhood stands DOX Centre for Contemporary Art: a sleek gallery space where ever-changing shows by local and international artists surprise and provoke. Be sure to clamber inside the giant wooden zeppelin that appears to hover above the gallery's roof.

Lonely Planet, 2021

Jednou z největších novinek je teprve devět měsíců staré Centrum současného umění DOX. Za vysokou fasádou bývalé továrny z roku 1911 se skrývá víc než 6000 m2 výstavního prostoru.

The New York Times, 2009