S kůží na trh


Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě SPORTU ZDAR!


role „umělec“.


Výstava SPORTU ZDAR! představuje na ploše 1230m2 díla se sportovní tematikou šedesáti českých umělců z období od roku 1945 do současnosti. Sport sice inspiruje už od pradávna, ale až ve dvacátém a jednadvacátém století se stal fenoménem, jímž se zabývala celá řada významných českých umělců od Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího Koláře přes Michaela Rittsteina, Jiřího Davida až po Františka Skálu či Krištofa Kinteru.

Vzdělávací program S kůží na trh na výstavu navazuje a využívá všudypřítomného vztahu umění a sportu. Co tyto dvě lidské „disciplíny“ spojuje a co naopak rozděluje? Může nám tematizace sportu v umění pomoci ještě více chápat jedno nebo druhé? Kolik z nás sleduje pravidelně sport a kdo fandí umění? Bez čeho se neobejde sport a bez čeho umění? K těmto a dalším otázkám vede úvodní prezentace a diskuse s následnou interaktivní komentovanou prohlídkou výstavy.

 

Ve druhé části programu využívají účastníci výstavu (a svoje zkušenosti) jako materiál pro hledání a prezentaci vlastních postojů a názorů. Jsou tak nuceni (stejně jako sportovci i umělci) jít v rámci možností „s kůží na trh“. Společně tak vymezují „hřiště“ současného umění a světa sportu. Jaká je role pravidel ve sportu a v umění?

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104