S kůží na trh



Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě DUŠE PENĚZ


role „umělec


Multimediální výstavní projekt Duše peněz zkoumá způsob a důsledky toho, jak fungování současného (celosvětového) ekonomického modelu vytváří kategorie „vítězů“ a „poražených“ v závislosti na tom, kterou část ekonomického spektra lidé zaujímají, a především na tom, jak „dobří“, „špatní“, „úspěšní“ či „selhávající“ spotřebitelé jsou. Každý počin se stává komoditou a dokonce i umění se stalo speciálním druhem spotřebního zboží, jehož vlastnictví demonstruje společenské postavení jeho majitele.

 

Duše peněz představuje díla a projekty řady zahraničních i českých umělců, kteří této tabuizované realitě nastavují zrcadlo. Výstava představí také některé současné světové experimenty a iniciativy, které nabízejí – pokud ne reálnou alternativu neudržitelné ekonomiky založené na trvalém růstu – alespoň velmi potřebnou změnu perspektivy. Může pochopení toho, jak funguje dnešní svět, ovlivnit naše každodenní jednání? A můžeme přítomnost ovlivnit i my teď a tady?

 

Ve vzdělávacím programu začneme v roli umělce mapováním tématu a základních pojmů (mentální mapa a pojmy vždy přizpůsobeny věku skupiny). Při následné interaktivní prohlídce výstavy už budou účastníci programu konfrontováni s vlastními postoji a možností vyjádření – k dispozici bude „šeková knížka“ a měnou vlastní hodnoty. V závěrečném výtvarném / konceptuálním workshopu pak navrhnou „umělecké skupiny“ studentů možné projekty, které by pomohly (bojovat, upozornit, zpestřit).


Vzdělávací program obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný výtvarný workshop. Jednotlivé části programu jsou přirozeně vyváženy a přizpůsobeny věku skupiny.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Projekt Duše peněz je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 


Partner výstavy Duše peněz: