S kůží na trh

7. 4. - 14. 8. 2017

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě BIG BANG DATA 


role „umělec“

Výstava BIG BANG DATA zkoumá fenomén informační exploze, kterou dnes zažíváme. Množství dat a jejich využití mění zásadním způsobem fungování naší společnosti a děje se tak s naším vědomím i bez něj, dobrovolně i nedobrovolně. Všichni generujeme data (naše mobilní telefony, sociální sítě, platební převody, signál GPS), ale novinkou je stále snazší ukládání a zpracovávání obrovských množství informací, z nichž je možné vyčíst určité vzorce chování, spotřeby, volby atd. Posouvá se tím hranice naší osobní svobody?

 

Vzdělávací program, jehož cílem je seznamovat žáky s rolí umělce v uměleckém provozu, těží z různorodé tvorby několika osobností, jejich motivace i frustrace. Co my? Jaké máme problémy, co nás štve a co s tím chceme a můžeme dělat? V programu hledáme od úvodní aktivity význam slov jako „svoboda“, „odvaha“ nebo „protest“. V prohlídce výstavy je sledujeme nepřímo dál, a to když se rozkrývají různé autorské přístupy k totožnému tématu. Co je nejpodstatnější informací ve výstavě? A jaká data použijete vy, abyste vytvořili vlastní „vzkaz“ k aktuálnímu problému?

 

Vzdělávací program obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný „umělecký“ workshop. Jednotlivé části programu jsou přirozeně vyváženy a přizpůsobeny věku skupiny.


Doporučujeme zařadit program do výuky VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Organizátor výstavy BIG BANG DATA: Spoluorganizátoři:
 

Ve spolupráci s:

 

Hlavní partner výstavy:


Partner výstavy:Mediální partner výstavy: