Umění v kapse


Program pro školy ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě DUŠE PENĚZ


role „divák


Co všechno se skrývá pod pojmem současné umění a jaké cesty nám umění ukazuje? Co je umělecké dílo a jak ho poznat mezi ostatními předměty v galerii? A kde se nachází hranice mezi takovým dílem a zúčastněným divákem?


Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání; k pátrání po uměleckých i neuměleckých dílech. Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření. A různé stopy směřují k poznání, že každý může „mít umění v kapse“ a že umění lze vytvořit i z obsahu vlastních kapes.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, D


Délka programu: 90 - 120 min


Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 


Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice


Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 


Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Projekt Duše peněz je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 


Partner výstavy Duše peněz: