ALEŠ VESELÝ: Trvání a setrvání

30. 6. 2011 - 11. 3. 2012
DOX Prague, a.s