ALEŠ VESELÝ: Trvání a setrvání

30. 6. 2011 – 11. 3. 2012

Centrum současného umění DOX představuje tři plastiky českého sochaře Aleše Veselého. Ty a Já a Ti, kteří už nejsou , Vstup do zákona a Úzká štěrbina jsou ukázkou autorovy současné tvorby. Na sochařské terase je umístěn objekt Úzká štěrbina . Mohutný kovový válec má v sobě zakletou bílou kouli, mezi jejímž dokonalým povrchem a vnitřním pláštěm tubusu vzniká světelná štěrbina. Soustava tří ocelových kuželů na opačném konci terasy, Ty a Já a Ti, kteří už nejsou, je místem soustředěné koncentrace silových polí. Dílo s názvem Vstup do zákona , umístěné ve dvoraně centra DOX, ztělesňuje téma brány, která se v mnoha obměnách objevuje ve Veselého sochách, kresbách i textech.  Všechna vystavená díla mají společného jmenovatele. Umožňuje divákovi přímý zážitek záhady neuchopitelného přesahu neuchopitelného světa. Konvenčně chápaná monumentalita Veselého soch dosahuje svým účinkem svého opaku - diskrétního zážitku neviditelného, ale o to reálnějšího světa.
Vernisáž se koná 29. 6. 2011.

Aleš Veselý se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti české umělecké scény už více než padesát let. Narodil se v roce 1935 v Čáslavi, studoval grafiku na Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 1990 působí jako profesor. Během své umělecké dráhy se zúčastnil téměř pěti desítek samostatných a více než stovky skupinových výstav v Čechách i v zahraničí a za svou tvorbu získal mnohá ocenění. Je zastoupen v řadě světových sbírek (např. v The Solomon Guggenheim Museum, New York, v Centre Georges-Pompidou, Paříž, ve Sculpture Collection in the Olympic Park, Soul nebo v Národní galerii v Praze). Aleš Veselý žije a pracuje v Praze a ve Středoklukách.

„Nehybnost je zhoubná, ale setrvání je věčné. Jak to, že obojí je zdánlivě stejné, přesto však ve své podstatě tak fatálně odlišné? Nehybnost je statická, nemá začátek ani konec, ale setrvání je dynamické, protože v sobě skrývá mnoho vrstev významů i souběh minulého a budoucího.“

Aleš Veselý 
Fotografie z vernisáže