12 hodin budoucnosti II., Maratón myšlenek, idejí, tezí: Inventura po dvou letech

16. 2. 2013, 10:00

Centrum současného umění DOX a Sociologický ústav AV ČR při příležitosti výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny pořádají druhé opakování úspěšného projektu 12 hodin budoucnosti – Maratón myšlenek, idejí a tezí z roku 2010. Účast v programu přislíbili Jan Sokol, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Karel Janeček, Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Petr Drulák, Ondřej Lánský a další.

Cílem projektu 12 hodin budoucnosti je pokusit se o inventuru vývoje v České republice za posledních pár let. Současně chce program také seznámit širší veřejnost s dnešním myšlením o nejnaléhavějších společenských problémech, a poskytnout tak šanci o nich přemýšlet společně. Snahou je oslovit zejména nejmladší generace a pomáhat rozvíjet její rozhled a kritické myšlení v nabídnutí komplexního pohledu na současnou společnost. 

Hlavními tématy programu budou:

Hledání příběhu: Stojíme na rozcestí?

10.00 – 11.15

Celkové směřování společenského systému se zdá dlouhodobě neudržitelné a nespokojenost veřejnosti na celém světě roste. Najdeme společný příběh, nebo se společnost bude dále polarizovat?

Diskutují: Pavel Barša, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň a Jan Sokol
Moderuje: Jaroslav Anděl

Klíč ke změně?

11.15 – 12.30

Česká společnost prošla od roku 1989 nejrůznějšími změnami a v poslední době ji provázejí nejrůznější krizové jevy. Jaké jsou klíčové trendy, které budou určovat další proměny společnosti v ČR? Můžeme se poučit z prognóz vypracovaných v posledních dvou desetiletích?

Diskutují : Marek Hrubec, Ondřej Lánský a Oleg Suša
Moderuje: Tomáš Kostelecký

Selhání politiků, elit nebo celé společnosti?

12.30 – 13.45

Čeští politici stále více připomínají partajní nomenklaturu normalizační éry. Diskuse o nízké politické kultuře a  nedostatečně vyvinuté občanské společnosti však zatím nikam nevedly. Lze příčiny současné neuspokojivé situace a cesty její možné nápravy pojmenovat konkrétněji?

Diskutují: Vladimíra Dvořáková, Jan Májíček a Karel B. Müller
Moderuje: Václav Žák

Lze demokratizovat demokracii?

13.45 – 15.00

Je možné reformovat zastupitelskou demokracii? Jaké jsou inspirující příklady vedoucí k obnově politických institucí?

Diskutují: Ondřej Císař, Karel Janeček a Jiří Pehe
Moderuje: Petr Drulák

Ekonomický model v krizi

15.00 – 16.15

Současná finanční krize rozpoutala ve světě diskuzi o dominantním ekonomickém modelu liberálního kapitalismu.  Jak tato diskuze probíhá v České republice a jak ovlivňuje ekonomickou politiku?

Diskutují: Michal Mejstřík, Jiří Šteg a Milan Žák
Moderuje: Lukáš Kovanda

Klopýtající věda a vzdělání

16.15 – 17.30

České republice dlouhodobě chybí jasná koncepce vzdělávání. Jaké dopady má tento fakt na rozvoj vědecké činnosti u nás, stav vysokých škol a význam expertního vědění? Jaké jsou šance tento stav  změnit? 

Diskutují: Tereza Stöckelová, Petr Svoboda a Stanislav Štech
Moderuje: Michaela Vojtková

Boj o veřejnou sféru

17.30 – 18.45

Nové komunikační technologie umožnily proměnu způsobu společenské komunikace. Umožní také proměnu a rozvoj občanské aktivity? Jak se rozvíjejí tyto snahy v České republice?

Diskutují: Jan Boček, Kamil Gregor, Jakub Mráček a Ján Simkanič
Moderuje: Jakub Macek

Nevyslyšené výzvy životního prostředí

18.45 – 20.00

Globální oteplování, obnovitelné zdroje energie, kvalita života ve městě či ochrana přírody ovlivňují náš každodenní život, a přesto se tyto pojmy pro většinu veřejnosti vyprázdnily. Lze tuto situaci změnit a jak?

Diskutují: Matěj Stropnický, Alena Suchánková, Petr Štěpánek
Moderuje: Daniel Vondrouš

Víra v české společnosti

20.00 – 21.15

Česká společnost je výrazněji sekulární než je tomu ve většině evropských zemí. Přesto komunity věřících patřily v minulosti k morálním oporám společnosti. Hrají tuto roli i v současnosti?

Diskutují: Otakar A. Funda, Tomáš Halík a Václav Umlauf
Moderuje: Miloš Havelka

Podrobné informace o programu naleznete na webu projektu: www.12hodin.doxagora.cz

Projekt 12 hodin budoucnosti II vzniká ve spolupráci Centra současného umění DOX a Sociologického ústavu AV ČR.

Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma.

Rezervace: trubacova@dox.cz

Partnerem akce je Česká televize

Pořad bude přenášen online a bude ke zhlédnutí na webu ČT24.