2018 – Future of Europe

1. – 31. 8. 2018

Mezinárodní výtvarnou soutěž na téma: 2018 – Future of Europe vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich-Ebert-Stiftung k výročí 100 let od vzniku Československa. 

Cílem projektu je poskytnout příležitost a prostor studentům vysokých výtvarných a uměleckých škol tvůrčím způsobem vyjádřit svůj názor a představu o budoucím směřování Evropy.

Soutěže se zúčastnilo 151 studentů z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska. 

Výsledné práce by se měly stát příspěvkem k veřejné debatě o budoucnosti Evropy. 

Záštitu nad projektem převzali:

Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport;
Zastoupení Evropské komise v ČR
Velvyslanectví České republiky ve Francii


Projekt podpořili:

Západočeská Univerzita v Plzni
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta architektury, ČVUT Praha
Centrum současného umění DOX
aug.cz


Projekt finančně podpořili:

Ústav mezinárodních vztahů v.v.i.
Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
Úřad vlády ČR