Cyril Höschl a Daniel Pešta: Výraz tváře jako okno do duše

8. 3. 2018, 19:00

V rámci výstavy multimediálního umělce Daniela Pešty: DeTermination připravil DOX sérii tří setkání s různými osobnostmi, kteří nám svým výkladem umožní nahlédnou na témata, kterým se ve své tvorbě Daniel Pešta věnuje, z jiné perspektivy.

Tématem prvního setkání je Výraz tváře jako okno do duše.
V rámci své výstavy představuje Daniel Pešta výběr děl ze své tvorby, které se dotýkají otázek genetické, rasové a sociální determinace. Jaký je jeho pohled na téma duše? Co se skrývá za jeho Výkřikem nebo Maskou? Je člověk víc než jenom myslící stroj? Přístup umělce doplní perspektiva psychiatra, který promluví o tom, jak povaha našich životů není dána ani tak tím, co se nám skutečně děje, jako spíš tím, jak to čteme. Neurobiologickým základem naší odolnosti vůči náročným životním situacím je totiž třeba i to, jak čteme emoce v tvářích jiných lidí.
Cyril Höschl (1949) je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech.
Harmonogram:
Od 18:00 budou mít účastnící akce možnost zdarma navštívit výstavu.

Od 19:00 pak budou mít možnost položit svůj dotaz autorovi přímo ve výstavě.

Od 19:30 bude následovat přednáška pana profesora Cyrila Höschla.
Vstup: dospělí 60 Kč / snížené 40 Kč
Zdarma pro členy klubu přátel DOX - nutná rezervace prostřednictvím GoOut formuláře níže.