IVANA ŠRÁMKOVÁ: Nemohu přestat

21. 9. – 31. 10. 2011

Výstava s názvem Nemohu přestat je výběrem prací z posledních let české sochařky Ivany Šrámkové. Rozsáhlá instalace na ploše více než 400 m2 obsahuje množství rozměrných barevných plastik z taveného skla. V rámci expozice se české veřejnosti obeznámené s dílem Šrámkové představí i nejnovější soubor drobnějších objektů.

„Její sochy jsou trojrozměrnou destilací základních figurativních forem. Lidské i zvířecí figury charakteristickým způsobem redukuje na samotnou esenci tvaru prostřednictvím jazyka geometrických symbolů. Výjimečnost těchto plastik spočívá ve schopnosti Šrámkové zachovat jejich archetypální rysy a zároveň je dovést až na hranici identifikovatelnosti. Pohybují se na pomezí mezi uměleckým dílem a designem, kombinace jemného humoru
s univerzálně srozumitelnými odkazy podtrhuje jejich nadčasový charakter.“
Heller Gallery

Ivana Šrámková se narodila v roce 1960 v Liberci. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Stanislava Libenského. Během své umělecké kariéry měla přes tři desítky samostatných výstav 
a zúčastnila se téměř šedesáti skupinových projektů. Autorka je nositelkou několika prestižních ocenění v oblasti designu, její díla jsou zastoupena mimo jiné v Národní galerii a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve Victoria and Albert Museum v Londýně, v Museum of Modern Art v Lausanne a v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze. 
Fotografie z vernisáže 20. 9. 2011