Jiří Šindler: Knihy

30. 3. – 3. 5. 2015

Výstava probíhá v Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf.

Vernisáž: 30. 3. v 17h.

Práce Jiřího Šindlera v oblasti ilustrace, volné grafiky, tvorby písma, kaligrafie i autorské knihy je naštěstí podrobně popsána v řadě katalogů jeho samostatných výstav, pokusme se tedy pohledět na ni jako na obsah života.

Mnoho lidí navštěvovalo jeho kursy písma a mnoho dalších jej mohlo vidět v jeho ateliéru, nejčastěji s perem nebo štětcem, jak sedí, kaligrafuje nebo navrhuje písmo – „maluje písmena“. Co to přesně znamená, když někdo tohle dělá, jaké to je, věnovat život písmenům, psaní, písmu?

Základ té představy máme všichni v sobě, pomyslíme-li na to, co děláme, když píšeme. Třeba jen vzkaz na kousek papíru. Vykonáváme docela komplexní a komplikovanou činnost – fyzickým pohybem dáváme hmotnou podobu symbolům, jež zastupují slova, prostředníky sdělení – a vůbec o tom neuvažujeme. Jak vnímá psaní někdo, kdo si toto vše každým tahem uvědomuje?

Jiří Šindler ilustroval a upravoval množství knih; vždy s pevným názorem, vždy s pokorou a porozuměním k světu autora vytvářel vizuální prostředí kompatibilní s jeho způsobem myšlení, ale i s jeho způsobem řeči a vůbec literární formou.

Jako ilustrátor volí jinak meditativní malbu pro povídky Adolfa Rudnického, jinak načrtává subtilní obrazové dovětky k básním Ivana Blatného, jinak doprovází soubor ruských povídek Chorobopisy krutého věku, kde věnuje individuální pozornost každému autorovi a současně vytváří stylový celek.

Podobný přístup si žádá také grafická úprava, i když je kniha bez ilustrací. Když zůstaneme jen u písma – zvolit vhodné písmo, to je rozumět jeho působení, to je znát jeho historii a grafickou podstatu. Nejinak je tomu s formátem, vazbou, přebalem…

Kniha je fyzický celek. Není to jen text, který může teprve nabýt řady podob. Konkrétní kniha už je jednou z nich, dobrý tvůrce knih volí ze všech možných tu nejlepší, tvoří ten nejlepší z možných světů…Tvůrce autorské knihy má dokonce sám zodpovědnost za všechny složky, text, obraz, sjednocení i vědomí dějin. Tvořit knihu je propojování, sjednocování, je to gesamtkunstwerk.

Kurátorka: Lucie Rohanová