MIGRATION TO EUROPE - Can it work for development?

20. 5. – 27. 6. 2011

Výstava představí výběr z plakátů, které vytvořili studenti vysokých výtvarných škol, v rámci soutěže Migrace do Evropy: může přispět k rozvoji? Soutěž vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy v roce 2010 a zúčastnilo se jí 218 studentů z Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie.
Studenti se pokouší vyjádřit svůj názor na téma migrace a srozumitelně jej prezentovat pomocí grafické zkratky nezávislé na jazyku autora. Zaznamenávají situace a dobu, ve které plakáty vznikly, s humorem, nadsázkou a vtipem polemizují s vážnými tématy. Otevírají tak diskusi k tématům, která doposud byla pro mnohé tabu. Ukazuje se, že toto aktuální a citlivá problematika prostupuje s podobnou naléhavostí různými kulturami a společenstvími.

Vítězné návrhy: 

1. místo: Alice Briot, Autograf Formations Paris, Francie
2. místo: Monika Košťálová, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
3. místo: Martin Málek, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
4. místo: Jana Súkeníková, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
5. místo: Aude Faure, ESAG Penninghen Paris, Francie

Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodní vztahy v rámci širšího mezinárodního projektu Decent Work for All! Making Migration Work for Development, s podporou mezinárodní nevládní organizace SOLIDAR a České rozvojové agentury. Autorkou projektu je Jiřina Dienstbierová. 
Na grafickou úroveň projektu dohlížel Karel Míšek. Rada pro mezinárodní vztahy tak navázala na předchozí úspěšné studentské výtvarné projekty Evropská identita, Balkans Perception of European Identity a Evropa bez bariér, v jejichž rámci proběhlo kolem 50 výstav po celé Evropě. Také tato výstava bude putovní. Příští vernisáž bude v budově Evropské komise v Bruselu. Soutěž se uskutečnila pod záštitou Štefana Füleho, komisaře Evropské komise pro rozšíření a politiku sousedství EU. Generálním sponzorem projektu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Fotografie z vernisáže 19. 5. 2011