OTTO PLACHT: Kaligrafie džungle

25. 6. – 10. 8. 2012

„V serigrafii nalézám adekvátní techniku reprodukce automatické kresby. Inspiruje mě tropická vegetace a její nesmrtelný růst. Prodlužuji linie kresby do nekonečna imaginárního prostoru, ve kterém transformuji přírodní formy do podoby rostlinné kaligrafie. Matrice pro vystavené sítotisky vznikají
v amazonské džungli, v přímém kontaktu s energií deštného pralesa. Pozoruji růstové principy i vzory stvoření, v nichž otiskují se duchovní bytosti
i tvář skryté reality. Objevuji pokaždé nový rozměr a význam plynoucí z působení dynamiky životní síly džungle v labyrintu lidského vědomí. Opakováním tématu se orientuji a vyrovnávám s duchem i moudrostí matky přírody.“

Otto Placht (*1962) pracuje v improvizovaném ateliéru v bývalém leteckém hangáru na březích jezera Yarinacocha, kde spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Jeho malba je příběhem v řeči obrazů. Na AVU začínal jako expresivní malíř, řadí se ke generaci osmdesátých let. Účastnil se konfrontačních výstav a byl protagonistou tehdejšího zápasu o divokost v malbě. Ze středoevropských kořenů čerpá vztah k symbolismu, mystické dekadenci, surrealistické expresi i nové figurální malbě. V roce 1993 poprvé navštívil Peru. Objevuje v sobě novou tvůrčí energii a později i osobní ospravedlnění zvoleného směru. Vědomě experimentuje s limity poznání, které rozšiřuje v duchu tradičních rituálů amazonských šamanů a vstřebává magickou energii džungle i mýty a tradice v čase rodinného života
v domorodé komunitě indiánů kmene Shipibo.