PETR KVÍČALA: Sight-Specific

22. 4. – 20. 6. 2011

Výstava  Petra Kvíčaly s názvem Sight-specific se skládá ze dvou částí:
z výběru obrazových cyklů z posledních dvou let a malby   Zig Zag Corridor na zdech rampy mezi výstavním prostorem a kavárnou. Základem malířského díla Petra Kvíčaly je abstraktní liniový ornament, logika jeho rozvíjení a výzkum optických efektů, které podobné malby vyvolávají. První část výstavy umístěná ve věži DOX představí ukázku Kvíčalových pláten. Oproti starším obrazům, ve kterých autor zdůrazňoval subjektivní malířský rukopis, jsou jeho současná díla ovlivněna používáním krycích pásek. Obrazy jsou přesnější, zdánlivě digitalizované na jasně definované plochy s ostrými hranami. Povrch obrazu evokuje moderní architekturu nebo počítačovou grafiku, která se řídí matematicky vyjádřitelným algoritmem. Divák tento konkrétní řád většinou nedokáže odhalit, ve vizuálně efektních kompozicích si je však vědom jeho přítomnosti.

Druhou část výstavy tvoří výmalba demonstrující „zrakově specifické“ (sight-specific) vlastnosti Kvíčalových maleb pro architekturu. Zig Zag Corridor vychází ze série maleb vznikajících od roku 2003. Základem je zmnožená, pravoúhle lomená linie. Plochu tvořenou tímto ornamentem můžeme číst dvěma způsoby. Při čelním pohledu vidíme pravoúhlé lomené linie, při pohledu z boku se v určitém úhlu linie spojí do ploch a vytvářejí vertikální klikaté „silnice“. Nejnovější dílo vzniklo pro prostor 22 metrů dlouhé svažující se chodby centra DOX. Malířský zásah tu nejen proměnil charakter architektury, ale v závislosti na pozici a pohybu diváka se dynamicky proměňuje. Kvíčala pracoval s linkou o šíři 10 cm, modul lomené linie má 100 cm, na malbu bylo spotřebováno asi 10 litrů primalexu. Pozorní diváci si všimnou, čím se od sebe malby na protějších zdech liší.

Kurátorem výstavy je Tomáš Pospiszyl.

Fotografie z vernisáže 21. 4. 2011