Rané práce 2009–2012 (Ateliér Sochařství, VŠUP)

16. 6. – 16. 7. 2012

Výstava s ilustrativním názvem, který poukazuje na stádium vývoje umělecké osobnosti, chce otevřít veřejnosti dveře ateliéru Sochařství a představit výběr prací, které zde vznikly v rozmezí let 2009–2012. V tomto období zde působili
a působí tři pedagogické názory: Kurta Gebauera, Krištofa Kintery a Dominika Langa & Edith Jeřábkové. Jde tedy o období poměrně bohaté na změny, což může být pro některé studenty přínosem, pro jiné nevýhodou.

Soubor vystavených “raných prací” považujeme za zralé sochařské projevy připravené pro veřejnou prezentaci a jakkoliv je tato výstava malou přehlídkou, je také společnou promluvou – společně nám jde o to, řečeno metaforicky, osadit plastiku v její rozmanité podobě na podstavce výstavních sálů a veřejných prostor.