VELKÁ JMÉNA - Lhoták, Kolář, Kubíček, Novák, Sýkora

8. 7. – 26. 9. 2011

abART informace mechanický nepřebírá, vždy se odkazuje na pramenné zdroje, zatím většinou na vlastní archiválie. Vytvořit správné vazby mezi prvky databáze je často obtížné, někdy nemožné. V abARTu je založeno 8 Lhotáků, 69 Kolářů, 45 Kubíčků, 271 Nováků a 40 Sýkorů. Výstava naznačuje problémy, se kterými se Archiv při plnění databáze denně potýká, ukazuje možnosti jejich řešení, nabízí spolupráci s podobně změřenými institucemi. Archiv by se mohl stát garantem a navrhovatelem nových autoritních záznamů (databáze národních autorit Národní knihovny České republiky) v oblasti výtvarného umění.
Občanské sdružení Archiv výtvarného umění shromažďuje, uchovává, zpracovává, zpřístupňuje dokumenty a informace o současném - především českém a slovenském - výtvarném umění. Archiv vyvíjí, plní a na adrese www.artarchiv.cz provozuje vlastní (volně přístupný) informační systém abART. abART je relační databáze založená na atomizaci dat (rozkladu informací na dále nedělitelné části), a na jejich všestranném propojení. Všechny uložené prvky všech kategorií (osoba, skupina, instituce/místo, akce/událost, dokument, pojem) lze v abARTu nahlížet jakoby z několika různých stran. Činnost Archivu dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2011 obdržel grant Hlavního města Prahy.