Věznice: místo pro umění

2. 12. 2011 – 31. 1. 2012

Odsouzení v sedmi českých věznicích a přední současní umělci vytvořili společně během šesti měsíců desítky originálních uměleckých děl. Projekt se soustředí na propojení dvou vzdálených světů, které byly „uměle“ rozděleny. Systematický umělecký dialog ukazuje možnosti, jak tyto dva odlišné světy - svět na svobodě a svět za mřížemi – znovu propojit.

Vernisáž se koná 1. 12. 2011.
Zapojení umělci čerpají z nejrůznějších uměleckých směrů a postupů: malba, socha, graffiti, komiks, často i konceptuální umění, jehož výsledkem může být jakákoliv podoba uměleckého vyjádření a odsouzení se tak mohli do projektu zapojit i bez jakékoliv umělecké dovednosti. Více než třicet autorských dvojic (umělec a odsouzený) vedených předními českými umělci , jako jsou  Michal Pěchouček ,  Pavel Sterec ,  Tomáš Svoboda ,  David Böhm,   Jaromír 99,  Pasta Oner,  Markéta Hlinovská ,  Tereza Sochorová  nebo  Patricie Fexová, společně komunikovalo prostřednictvím dopisů nebo umělci navštěvovali „své“ odsouzené ve věznicích.
Autoři projektu Ondřej Horák a Martina Reková věří, že práce odsouzených
a umělců na tomto projektu vede na jedné straně k sebepoznání nebo změně náhledu na některé společenské a životní normy, stejně jako může lámat některá společenská tabu na straně druhé.
Projekt vznikl ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky a pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. 

Kurátory výstavy jsou Ondřej Chrobák a Ondřej Horák.