Koncepce 

Tato série programů je inspirována metodikou mezinárodního vzdělávacího projektu profesora Philipa Zimbarda Heroic Imagination Project, který se již několik let soustavně zabývá výzkumem každodenního hrdinství. Cílem programů je inspirovat žáky k bdělému aktivnímu přístupu ke společnosti, budování odolnosti, obyčejnému hrdinství, rozvoji vlastních sociálních a psychologických kompetencí a respektu vůči odlišnosti. V rámci programů jsme vytvořili vlastní dlouhodobý projekt a výstavu Úhel pohledu rozvíjející tato témata a využívající vzdělávací potenciál současného umění.

Programy

Obyčejné hrdinství

Program představuje psychologický fenomén známý jako efekt přihlížejícího (bystander effect). Čím více lidí je přítomno u situace, která je nebezpečná či špatná, tím spíše nezasáhnou a nepomohou. Proč se to děje a je možné se na takovou situaci nějak připravit a stát se „hrdinou“? Skrze zážitkový program se studenti učí, jak rozumně zasáhnout, nedostat se do nebezpečí, ale přitom efektivně pomoct a aplikovat tento způsob aktivního smýšlení i v ostatních oblastech života.

Hurá, chyba

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Program pracuje s nastavením mindsetu (nastavení mysli) u studentů prostřednictvím umění. Rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a pracuje se schopností překonávat překážky – v učení se i v ostatních oblastech života. 

Bourání stereotypů

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Zkusme se na fungování předsudků podívat úplně jinak a jinde, a to v oblasti, která zajímá naprostou menšinu populace – současné umění! Prostřednictvím rafinovaných aktivit a s využitím současného umění zmapujeme fungování našich stereotypů, abychom je posléze v řízené debatě podrobili kritické reflexi.

Aktuální programy

Sledujte online, než zažijete naživo

Projekt je podpořen Nadací Abakus