Dějiny ve škole – letní škola pro učitele

27. – 28. 8. 2015

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v Centru současného umění DOX letní školu na téma Dějiny ve škole.

Škola představuje svébytný společenský organismus, který působí na žáky různými formami a prostředky. Často ovšem tuto komplexnost nevnímáme a soustředíme se pouze na otázky oborového vzdělávání. Cílem letní školy je reflexe historické perspektivy tohoto rozměru školy a hledání možností, jak toto uvažování zúročit v pedagogické praxi. Letní škola je otevřena učitelům všech aprobací, především však učitelům dějepisu a společenských věd.

Dvoudenní kurz je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Účastníci si hradí dopravu a ubytování. Na závěr letní školy obdrží každý účastník certifikát o absolvování a řadu výukových materiálů.

Program letní školy a přihláška  

Kapacita na srpen je již bohužel obsazena. Můžete se však přihlásit jako náhradníci, pro které bude připraven nový termín.

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314

Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání