Křehkost volby

15. 9. – 14. 11. 2016

Vzdělávací program k výstavě Stanislav Libenský Award 2016 .

Stanislav Libenský Award je mezinárodní sklářská soutěžní výstava, která představuje práce absolventů vysokých uměleckých škol z celého světa, kteří ve své závěrečné práci použili sklo. Každoročně udělované ocenění umožňuje mladým sklářům profesní rozvoj, veřejnosti představí neotřelé, ale i tradiční přístupy v práci se sklem a zároveň je poctou významnému umělci a pedagogovi, Stanislavu Libenskému, který je právem považován za největšího českého sklářského výtvarníka.
Vzdělávací program k výstavě má podle věku účastníků tři věkové varianty podle stupně školy, ale všechny obsahují dvě základní témata k učení. Tím prvním je sklo jako materiál, jeho podoby a kvality (fyzikální, chemické, kulturní, společenské). A v prostředí galerie současně vyvstává otázka, zda je prezentované sklo uměleckým artefaktem, nebo „jen“ produktem designu? Nebo obojí?
Druhé téma programu dostane účastníky do hry díky prostředí soutěžní přehlídky. Sami se stanou porotci (resp. skupinami porotců) a budou muset volit: hledat kritéria hodnocení, diskutovat hodnoty a hodnotu vystavených objektů a společně vyjednávat, kdo a za jakých okolností dostane ocenění. Své rozhodnutí musí poté obhájit před ostatními skupinami.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, mediální výchovy, přírodních věd.

Délka programu: 90 - 120 min

Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny 

Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

 

Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104