Národní identity ve škole – letní škola 2014

28. – 29. 8. 2014

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v Centru současného umění DOX letní školu pro učitele dějepisu a společenských věd na téma Národní identity ve škole.

Dvoudenní kurz se zaměří na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení ve třídě, či na dekonstrukci xenofobního chování. Součástí letní školy bude kromě jiného komentovaná prohlídka výstavy PRVNÍ LINIE, workshopy s analýzou propagandistických plakátů i filmový večer v kině Aero.

29. 8. | 13 – 14.30h

Panelová diskuze pro veřejnost: K jaké identitě má škola vychovávat? Potřebuje škola více hodnotové výchovy? Cítí učitelé potřebu hodnotové výchovy? Kdo stanoví parametry občanské výchovy?

Program letní školy a přihláška

Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314