Pedagogické workshopy

1. 1. 2013 – 1. 10. 2030

Pedagogické workshopy připravujeme ke všem velkým výstavním projektům centra DOX. Cílem i obsahem je metodická podpora pedagogům: součástí je vždy komentovaná prohlídka aktuální výstavy, ukázky dobré praxe a vzdělávací program s využitím uměleckých děl. 

Koncept: Ochutnejte odjinud – Zažijte na vlastní kůžiUskutečněné workshopy:
20. 4. 2018
Mapování společenských stereotypů
Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě Daniel Pešta: DeTermination.
22. 3. 2018
V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba ad. 

21. 4. 2017

ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I. 

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba ad.

3. 3. 2017

Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce

Jak postavit hodinu zaměřenou na společnost v normalizačním Československu? Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu (Seminář je akreditován MŠMT).

25. 11. 2016

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II. k výstavě Havel

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě Havel.
27. 5. 2016
Mediální dílna HateFree škola

Workhop pro učitele II. stupně ZŠ (a víceletých gymnázií) představí mediální dílnu pro jejich žáky. Hlavní výzvou současnosti je zodpovědné nakládání s vlastním úsudkem a prohlubování ostražitosti před předsudky, demagogiemi a ideologiemi jakéhokoliv typu.
17. 3. 2016

Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

Seminář s akreditací MŠMT pro pedagogy středních škol k výstavě HateFree?


31. 3. 2016
Škola v DOXu/DOX ve škole
Pedagogický workshop I. k výstavě Duše peněz

11. 2. 2016
Mapování společenských stereotypů V.
Pedagogický workshop k výstavě HateFree?

4. 12. 2015

Dystopie jako didaktické téma

pedagogický workshop k výstavě Skvělý nový svět
15. 10. 2015

Pedagogický workshop II. v rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole 2015 

pedagogický workshop k výstavě Skvělý nový svět


24. 4. 2015

Pedagogický workshop I. v rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole 2015


pedagogický workshop k výstavám Art Brut Live, Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Všechno je jinak


6. 2. 2015

Mapování společenských stereotypů IV. 

pedagogický workshop k výstavě Mody demokracie

 

12. 12. 2014

Mapování společenských stereotypů III. 

pedagogický workshop k výstavě Mody demokracie

7. 11. 2014

Pedagogický workshop II. v rámci Škola v DOXu / DOX ve škole


pedagogický workshop k výstavě This Place

18. 6. 2014

Dějiny z plakátu II.


pedagogický workshop k výstavě První linie

7. 5. 2014
Dějiny z plakátu
pedagogický workshop k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

24. 4. 2014

Pedagogický workshop I. v rámci Škola v DOXu / DOX ve škole


pedagogický workshop k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014


3. 4. 2014 

Mapování společenských stereotypů II. 

pedagogický workshop k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014


14. 3. 2014

Mapování společenských stereotypů I. 

pedagogický workshop k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

16. 10. 2013

Škola - doma pro všechny?

pedagogický workshop k výstavě Kde domov můj?

7. 6. 2013

Výchova k odlišnosti

pedagogický workshop k výstavě Postiženi normalitou

15. 3. 2013

Kreativitou za multikulturní společnost

pedagogický workshop k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)