PROGRAM: Pravda, nebo lež?

27. 5. – 15. 11. 2020

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ  | vhodný doplněk výuky VV, mediální výchovy, OV/ZSV, ČJ

Jak dlouho trvá? 120–150 min 

Kolik stojí? 500 Kč/skupina (800 Kč/skupina v cizím jazyce) + vstupné do expozice 60 Kč/student | pedagogický doprovod zdarma  

Kolik osob? Minimálně 8, maximálně 25 | při vyšším počtu je nutné skupinu rozdělit na dva paralelní programy za zvýhodněnou cenu 400 Kč/skupina

Jak a kdy objednat? Rezervace a další informace na skoly@dox.cz nebo na 295 568 104 | program je ideální objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem

Storno? Zrušení objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek 500 Kč

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Widget CTA

Vzdělávací program k výstavě ULTRASUPERNATURAL

Ocitli jste se někdy v momentu, kdy bylo až nemožné rozlišit mezi tím, co je skutečné a co vymyšlené? Jak rozumíme světu kolem nás? Dokážeme se v něm vyznat a porozumět mu? Doba se zrychluje, naše pozornost je neustále rozptylována novými podněty. Lež se maskuje do slov a obrazů, které důvěrně známe a kterým rozumíme se vší samozřejmostí.

Vzdělávací formát s označením PROGRAM zkoumá různé podoby manipulace, které na nás působí v současném světě. Výstava Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu. Vypráví životní příběh umělců a papuánského domorodého kmene Yali Mek. Zkoumání jiného, neznámého se pro nás může stát příležitostí, díky které můžeme uvažovat
o tom, jaká je kondice pravdy v současném světě. Zaměříme se na témata fake news nebo dezinformací a alternativních fakt, abychom pochopili mechanismy, kterými nás svádějí a uvádějí v klam.

Cílem vzdělávacího programu je dát žákům zkušenost s tím, jaký je rozdíl mezi možností manipulovat obsah fotografie a tím, jak můžou fotografie manipulovat nás. Úvodní prezentaci doplní prohlídka výstavy a workshop, ve kterém budou žáci sami hledat hranici mezi pravdou a nepravdou, přesněji řečeno lží.

Partner programu

Vzdělávací programy Centra současného umění DOX jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.