Úspěch pro každého žáka

3. 2. 2016 – 31. 12. 2025

Úspěch pro každého žáka je otevřená neformální síť organizací, jíž je Centrum současného umění DOX aktivní součástí. Společně se učíme rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole a v situaci neformálního vzdělavatele, kterým je centrum DOX, i v každém výstavním projektu a s každým důležitým tématem. Učíme se navzájem.

Jedním ze stěžejních výstupů iniciativy Úspěch pro každého žáka je každoroční konference ke vzdělávací politice. Záznamy z předchozích ročníků konference naleznete zde.
Vize

Každý žák denně zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě. Současné umění a umění vůbec inspiruje k naplňování vize ve všech směrech.

Naše cíle – Chceme se společně vytrvale učit

Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.

Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.

Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.

Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme

Vzájemný respekt a úcta.

Hodnoty soudržné demokratické společnosti.

Principy učení, práce a tvorby, které podporují vnitřní motivaci lidí.

Principy a formy dobrovolného vzájemného učení učitelů.

Osvědčené principy celoplošného zlepšování vzdělávacího systému.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

Naše aktivity

Hlásíme se k cílům a hodnotám vize – každý ve svých vlastních aktivitách a projektech.

Své aktivity a projekty vyhodnocujeme s ohledem na cíle a hodnoty vize.

Sdílíme konkrétní zkušenosti a společně se vzděláváme.

Účastníme se „páteřních aktivit“ (roční konference a setkání lídrů organizací).

Kdokoli z nás organizuje nové (i společné) projekty zaměřené na cíle vize.

Připojte se k nám!