Café Liberté: Filmový dokument mezi uměním a aktivismem

8. 2. 2015 od 16:00 do 18:00

Kulatý diskuzní stůl z pravidelného cyklu Café Liberté k výstavě Mody demokracie.


Filmový dokument mezi uměním a aktivismem. Workshop s Haukurem Márem Helgasonem, islandským umělcem zastoupeným na výstavě Mody demokracie.    


Žánr filmového dokumentu přestává být výlučnou doménou specialistů a stává se nejen součástí širokého proudu vizuálního umění, ale také občanského žurnalismu a komunitních médií. Výstava Mody demokracie obsahuje příklady růtných přístupů k tomuto žánru v díle islandského umělce Haukura Mára Helgasona, který představí principy své tvorby v současném uměleckém a společenském kontextu.   

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce.


Vstup: zdarma


Rezervace: rezervace@dox.cz
Podívejte se na záznam z workshopu.
DOX Prague, a.s