Vzdálit se realitě pár metrů nad zem

pondělí:
Zavřeno
úterý:
11.00 – 19.00
středa:
11.00 – 19.00
čtvrtek:
11.00 – 19.00
pátek:
11.00 – 19.00
sobota:
11.00 – 19.00
neděle:
11.00 – 19.00


Jak se do vzducholodě dostat? Vzducholoď je přístupná s platnou vstupenkou do Centra DOX v rámci naší otvírací doby.

Je vstup do vzducholodi bezbariérový? Bezbariérový je přístup na terasu pod Gulliverem, přímo do vzducholodě vedou schody.

Co se ve vzducholodi děje? Literární večery se konají zejména na jaře a na podzim. Program sledujte zde, uplynulé akce si můžete připomenout ve videoarchivu. Pořádáme zde také vzdělávací workshopy.

Je možné si vzducholoď pronajmout? Ano, více informací najdete zde.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Příběh vzducholodi Gulliver je příběhem touhy po dobrodružství, tvůrčí svobody, odvahy riskovat a přesvědčení, že i v dnešním zrychleném, přesyceném a předigitalizovaném světě se věci dají dělat jinak. Že se dají plnit sny.

Vzducholoď Gulliver se vymyká jednoznačným popisům a snadno pojmenovatelným kategoriím. Je místem představivosti a fantazie. Místem příběhů, jejich vyprávění a sdílení. Místem, kde čas plyne jinak, kde se dá snížit povrchová rychlost našich životů. Místem mezi nebem a zemí, mezi snem a skutečností, mezi uměním a literaturou.

Myšlenkou vytvořit nad moderní architekturou Centra DOX jakousi „parazitní“ strukturu se zakladatel DOXu Leoš Válka zabýval několik let. V roce 2013 oslovil mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše a více než dva roky pak společně s odborníky na dřevěné stavby a ocel pracovali na návrhu obří architektonické intervence, jejíž inspirací se staly elegantní tvary vzducholodí počátku dvacátého století.

Tvar vzducholodě je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály bezprecedentního technologického pokroku a svou pozoruhodnou monumentalitou a hypnotizující důstojností nepřestávaly fascinovat generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy. Vždy ztělesňovaly věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. 

I proto nese vzducholoď nad Centrem DOX jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury, Gullivera, cestovatele do vzdálených fantastických světů a neprozkoumaných území, dobrodruha, který díky svým cestám do neznáma, rozhovory s „cizinci“ a poznáváním „jiného“ přináší kritickou reflexi nejrůznějších aspektů lidské povahy.

Vzducholoď Gulliver symbolicky zaštiťuje programovou linii Centra DOX zaměřenou na přesahy mezi současným uměním a literaturou, která zahrnuje výstavy, site-specific projekty, diskuze s předními českými i světovými prozaiky, básníky a umělci, programy pro rodiny s dětmi a také vzdělávací programy zaměřené na rozvíjení empatie, kreativity a kritického myšlení. 

Vzdálit se realitě
pár metrů nad zem

Kde se vzala vzducholoď

Autoři: Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík
Spoluautoři: Zbyněk Šrůtek
Hlavní projektant: Dvořák & partneři
Spolupráce: Zbyněk Šrůtek, Pavel Kocourek, Eva Fajkusová
Generální dodavatel: Stylbau
Hlavní dodavatelé: Timber Design, Elektro Mosev
Projekt: 2014–2015
Realizace: 2016

Mezi uměním a literaturou …se dějí věci

Franz Kafka a současní umělci: Jake Chapman & Johan Tahon

Jak inspiruje literatura současné umělce k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jejich tvorby a které jiné umělecké žánry jej baví propojovat? Na palubě vzducholodi Gulliver budou diskutovat vystavující umělci Jake Chapman a Johan Tahon s kurátorem výstavy KAFKAesque Otto M. Urbanem.


Spisovatel a současná Evropa

Jak vnímají současní spisovatelé svou pozici v Evropě přetvářené rostoucím vlivem populistů a ohrožované ruskou imperiální válkou na Ukrajině? A jak a o čem psát v době, kdy se u čtenářů snižuje schopnost soustředění na delší texty a prodeje knih pomalu klesají?


Franz Kafka a současní umělci: Jan van Oost & Alexander Tinei

Jak inspiruje literatura současné umělce k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jejich tvorby a které jiné umělecké žánry jej baví propojovat? Na palubě vzducholodi Gulliver budou diskutovat vystavující umělci Jan van Oost a Alexander Tinei s kurátorem výstavy KAFKAesque Otto M. Urban.


Franz Kafka a současní umělci: Mat Collishaw

Jak inspiruje literatura umělce Mata Collishawa k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jeho tvorby a které jiné umělecké žánry jej baví propojovat? Na palubě vzducholodi Gulliver bude s britským umělcem diskutovat kurátor výstavy KAFKAesque Otto M. Urban.


Franz Kafka a současní umělci: Josef Bolf, Jakub Špaňhel a Mark Ther

Jak inspiruje literatura současné umělce k vlastní tvorbě? Jak se jazyk a text dostává do jejich díla? O svém vztahu k dílu Franze Kafky budou s kurátorem výstavy KAFKAesque Otto M. Urbanem na palubě vzducholodi Gulliver diskutovat umělci Josef Bolf, Jakub Špaňhel a Mark Ther.


Petr Borkovec: Šeříky ve váze a jiné oleje na plátně

Petr Borkovec čte na palubě vzducholodi Gulliver prozaické texty a básně, které se různorodě týkají výtvarných děl i lidí kolem nich. Ekfráze, interpretace, reflexe. Psaní podle skutečnosti, dobrodružství s kustodkou, redakční porada časáku Největší malíři, obrazy na Sbazaru a vanitas.


Vzdělávací programy pro malé, střední i velké

Storybox

Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? Program čerpá inspirativní obrazový materiál z výstavy Fenomeander, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander – nakladatelství, které propojuje dětskou knihu s tvorbou předních českých umělců.


Během příběhu

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Vanitas.


Gulliverova cesta do fantazie

Kam byste se chtěli podívat, kdybyste ovládali „přemisťovací kouzlo“? Bylo by to známé místo na Zemi, ještě neobjevený ostrov nebo úplně vymyšlený svět? Minulost nebo budoucnost? A co byste si odtamtud přinesli?

Gulliverova cesta do vesmíru

Jak se stalo, že nad přísnými a čistými tvary Centra DOX „přistála“ vzducholoď? Proč se jmenuje Gulliver? Z čeho je postavená a čím je tak „jiná“? Co je na jinakosti a rozmanitosti přínosné a jak souvisí s udržitelností?

Události, co se už udály
(ale můžete se na ně podívat)

Je tohle konec?
Ne, to je začátek.