Living Cultures - workshopy s Evou Bakkeslett

16. 1. 2013 od 13:00 do 19:00

Umělecko-ekologické worskhopy s norskou umělkyní Evou Bakkeslett se konají v prostoru výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
od 13.00, 15.00 a 18.00 hodin.


Na workshopy navazuje přednáška Evy Bakkeslett, která proběhne 17. 1. od 19h.

Délka jednoho workshopu je stanovena na 60 minut. Workshopy probíhají
v angličtině. Workshop od 18.00 hodin je překládán do českého jazyka.
Součástí workshopu je diskuze, interaktivní vytváření myšlenkové mapy
a sdílení znalostí a tvorba stoleté jogurtové kultury.

Rezervace na: trubacova@dox.cz
Popis workshopu:
Stojíce na hranici kolapsu lidské společnosti, mnoho z nás upadá do stavu apatie či zoufalství. Potřebujeme nutně změnu, ale nevíme, jak ji docílit. K tomu, abychom se vydali na dosud neprobádaná území změny, potřebujeme nové modely a příběhy, které nám ulehčí si tuto změnu představit.

Bakterie jsou nejúspěšnějšími organismy na Zemi. Disponují excelentními strategiemi přežití a adaptace, pomocí nichž se vyrovnávají se změnami. Mají taktéž vysoce sofistikované a citlivé komunikační schopnosti schopné rychlé odpovědi na změnu prostředí, které je činí vysoce kreativními a kolaborativními živočichy a zároveň i experty na jakoukoliv formu transformace.

Jak se mohou lidé, inspirovaní chováním bakterií, v rámci snah vyrovnat se změnami, kterým nyní čelíme, vytvořit udržitelnou a prosperující společnost založenou na spolupráci, symbióze a nelineárních vztazích? Může například proces kvašení v jogurtu poskytnout model pro trvale udržitelnou a kreativní lidskou společnost?

Eva Bakkeslett je umělkyní a kultivátorkou pohybující se na hranici umění a ekologie. Žije střídavě v severním Norsku a jižní Anglii. Její práce, které se věnují zejména tematice udržitelného způsobu života se zvláštním ohledem na oblast fungování ekologie mikroorganismů, jsou vystavovány po celém světě a získaly řadu uměleckých i společenských ocenění. Eva Bakkeslett je zároveň členkou výzkumných skupin zabývajících se zkoumáním změny klimatu.
Vstup zdarma.
DOX Prague, a.s